Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Angličtina pro pokročilé studenty 2/2

IH4 Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Standardní blok předmětů angličtiny pro pokročilé studenty zaměřený na obecnou i odbornou angličtinu a na rozvíjení jazykových dovedností. Psaní esejí, příprava samostatných vystoupení, prezentace.

Garant předmětu

Froehling Kenneth A., M. A. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Cvičící

Froehling Kenneth A., M. A. (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Gramatika je zpracována do hloubky v oblasti výslovnosti, pochopení čtení, slovíček a ustálených jazykových výrazů. Užití každodenních společenských výrazů a idiomů je nedílnou součástí bloku předmětů.

Cíle předmětu

Dosažení vyšší pokročilosti ve všech jazykových dovednostech, tj. čtení, psaní, poslech a mluvení včetně obecně elektrotechnických témat. Studenti po složení zkoušky budou schopni všestranného dorozumění na úrovni, která je srovnatelná s mezinárodní zkouškou First Certificate of English. Navíc se budou orientovat v obecně elektrotechnických textech. Pozn.: Kurs je dvousemestrální.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Získání zápočtu v předměru IH4/1 za letní semestr předcházejícího akademického roku.

Literatura studijní

 • Ústav jazyků FEKT: Odborné texty, UJAZ
 • Soars, J., Soars, L.: New Headway Upper-Intermediate, Oxford University Press, 1998

Literatura referenční

 • Soars, J., Soars, L.: New Headway Upper-Intermediate, Oxford University Press, 1998

Osnova numerických cvičení

 1. Lekce 1, str. 6-9
 2. Lekce 1, str. 8-15
 3. Lekce 2, str. 16-18
 4. Lekce 2, str. 19-26
 5. Lekce 3, str. 27-29, technický text "Tight Fit"
 6. Lekce 3, str. 30-37, technický text "Look, No Hands"
 7. Lekce 4, str. 38-40, technický text "Reeling in Satellites"
 8. Lekce 4, str. 41-46
 9. Lekce 5, str. 47-49
 10. Lekce 5, str. 50-57
 11. Lekce 6, str. 58-59
 12. Lekce 6, str. 60-61
 13. Semestrální test za letní (1. semestr studia bloku předmětů) semestr
 14. Lekce 7, str. 68-71
 15. Lekce 7, str. 72-76
 16. Lekce 8, str. 77-79
 17. Lekce 8, str. 80-87
 18. Lekce 9, str. 88-91
 19. Lekce 9, str. 92-97, technický text "The Big Picture"
 20. Lekce 10, str. 98-99, technický text "The End of the Chip"
 21. Lekce 10, str. 100-107, technický text "The Internet"
 22. Lekce 11, str. 108-111
 23. Lekce 11, str. 112-117
 24. Lekce 12, str. 118-120
 25. Lekce 12, str. 121-127
 26. Semestrální test za zimní (2. semestr studia bloku předmětů) semestr

Kontrolovaná výuka

 • Dva průběžné testy - Progress Test
 • Stop and check - průběžné testy

Podmínky zápočtu

V obou semestrálních testech musí být každý student úspěšný minimálně na 50%.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, povinně volitelný skupina A
Nahoru