Detail předmětu

Team Management

TMG Ak. rok 2005/2006 letní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Týmová práce je základní formou, kterou je organizována výrobní, výzkumná i vědecká činnost. Pro dosažení vysoké produktivity a efektivity nestačí  již zdaleka pouhý organizační talent, nýbrž je nutno se opírat o propracované vědecké studie, přibližující všechny aspekty tohoto způsobu organizace a koordinace lidského úsilí. Těchto poznatků je třeba jak pro práci v týmu, tak zejména pro jeho vedení.
Společenskovědní předmět zařazený do programu na základě Rozhodnutí rektora VUT 03/2004.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost efektivně řídit pracovní tým.

Cíle předmětu

Získání základních informací o všeobecných zásadách tvorby týmů a týmových dovedností.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nejsou vyžadovány žádné prerekvizitní znalosti.

Literatura studijní

Přednášející doporučí studentům k prostudování vybraná pojednání a články v hospodářsky orientovaných časopisech.

Osnova přednášek

 • Projektový tým.
 • Komunikace v projektovém týmu.
 • Technické a programové vybavení pro komunikaci v týmu.
 • Rozvoj řídicích dovedností.
 • "Stress management".
 • Poskytování a získávání zpětné vazby.
 • Řešení konfliktů.
 • "Dokument management".
 • Výkonnost týmu.
 • Styly vedení.
 • Týmová práce.

Podmínky zápočtu

 • 70 % účast na přednáškách.
 • Vypracování a odevzdání písemného pojednání na zadané personalistické téma.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru