Detail předmětu

Společnost a informační techologie

ISI Ak. rok 2006/2007 letní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Předmět se zabývá společenskými otázkami a problémy souvisejícími s použitím IT. Studenti se seznámí s významem a hodnotou informací i způsobem jejich zpracování v různých dobách. Bude probírána etika a etické otázky související s vývojem a použitím IT. Budou analyzovány vlivy IT na společnost i působení společnosti na IT - budou diskutovány zákony, které se oblasti IT týkají, i problémy, které zatím zákonným rámcem nejsou upraveny vůbec nebo dosud jenom nedokonale. Tento předmět doplňuje nabídku společenskovědních předmětů.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český, anglický

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky

Bodové hodnocení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají přehled o aktuálně platných zákonech, které se týkají jejich profese.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se naučí uvažovat o použití IT v širších souvislostech.

Cíle předmětu

Analyzovat a diskutovat důsledky a potenciální rizika použití IT. Seznámit studenty se zákony ČR, které s IT souvisejí.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nejsou vyžadovány žádné prerekvizitní znalosti.

Literatura studijní

 • Robinson, G.: Etika, Portál, Praha, 2004, 176 s., ISBN 80-7178-941-0.
 • Etický kodex softwarového inženýra, ACM/IEEE-CS, http://www.acm.org/serving/se/code.htm.
 • Vacek, J., Skalický, J., Vostracký, Z., Potměšil, J.: Společnost, věda a technologie. Skripta ZČU, Plzeň, 1998.
 • Sbírka zákonů ČR.

Literatura referenční

 • Robinson, G.: Etika, Portál, Praha, 2004, 176 s., ISBN 80-7178-941-0.
 • Etický kodex softwarového inženýra, ACM/IEEE-CS, http://www.acm.org/serving/se/code.htm.
 • Vacek, J., Skalický, J., Vostracký, Z., Potměšil, J.: Společnost, věda a technologie. Skripta ZČU, Plzeň, 1998.
 • Sbírka zákonů ČR.

Osnova přednášek

 1. Význam a způsob zpracování informací v průběhu historie
 2. Etika v praxi - etický kodex softwarového inženýra
 3. Potenciální rizika užití IT - pro životní prostředí, zdravotní rizika pro uživatele, ekonomické a psychosociální důsledky IT (instituce, soc.kontrola, individualita, ...)
 4. IT a státní správa - státní informační a komunikační politika (SIKP)
 5. IT, média a politika (ideologie, reklama, demokracie, ...)
 6. Promítání filmu Brazil
 7. Počítačová kriminalita
 8. Zákon o elektronickém podpisu
 9. Autorský zákon
 10. Zákon o ochraně osobních údajů
 11. Přednáška právníka působícího v oblasti IT spojená s diskusí
 12. SW licence, copyright, patent, total cost of ownership, zápočtový test
 13. Prezentace a diskuse vybraných esejí studentů

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Esej v rozsahu 2-3 strany A4 na téma související s předmětem.

Průběžná kontrola studia

 • účast na přednáškách
 • esej
 • zápočtový test

Kontrolovaná výuka

Je vyžadována minimálně 80% účast na přednáškách. V opodstatněných případech (např. doložená nemoc) může přednášející splnění této podmínky prominout a místo ní uložit vypracování náhradního úkolu.

Podmínky zápočtu

Pro udělení zápočtu je nutná minimálně 80% účast na přednáškách, vypracování eseje na téma související s předmětem a úspěšné absolvování zápočtového testu.
Nahoru