Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Základy obchodního práva

OBP Ak. rok 2005/2006 letní semestr 3 kredity

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Lidská společnost není myslitelná bez norem, které upravují vzájemné vztahy v rozhodujících rovinách lidské existence. Mezi základní předpoklady minimalizace možných konfliktů patří právní vědomí, založené na znalosti podstaty práva a základních právních norem, vztahujících se k lidským ekonomickým aktivitám s jejich dalekosáhlými dopady a důsledky.
Společenskovědní předmět zařazený do programu na základě Rozhodnutí rektora VUT 03/2004.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky

Bodové hodnocení

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Základní přehled o obchodních a hospodářských právních normách a schopnost orientovat se v těchto normách.

Cíle předmětu

Seznámení s podstatou práva a jeho souvislosti s ethosem, přiblížení základních právních norem, jejich aplikace na podnikatelské a další ekonomické aktivity.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nejsou vyžadovány žádné prerekvizitní znalosti.

Literatura studijní

Přednášející doporučí studentům k prostudování vybrané právní normy, a pojednání a články v hospodářsky orientovaných časopisech.

Osnova přednášek

 • Podstata problémů lidského společenského soužití a vznik práva.
 • Základní listina lidských práv a svobod, ústava ČR.
 • Liberální pojetí lidských ekonomických aktivit.
 • Základní právní normy, vztahující se k podnikání.
 • Pojem a prameny obchodního práva.
 • Podnik, podnikání, podnikatel, obchodní rejstřík.
 • Pravidla hospodářské soutěže.
 • Druhy obchodních společností.
 • Obchodní závazkové vztahy a smlouvy, normy pro mezinárodní obchod.
 • Základní rysy živnostenského práva.
 • Základní rysy pracovního práva.
 • Základní rysy finančního práva.

Podmínky zápočtu

 • 70 % účast na přednáškách.
 • Vypracování a odevzdání písemného pojednání na zadané hospodářské nebo podnikatelské téma.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru