Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Principy podvojného účetnictví

PPU Ak. rok 2005/2006 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Schopnosti orientace v účetních výkazech. Metodické principy podvojného účetnictví. Informační povinnost účetních jednotek. Obsah a struktura rozvahy. Obsah a struktura výkazu zisků a ztrát. Příloha k účetní závěrce, výroční zpráva.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (ústní)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

UI FP VUT

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Základy podvojného účetnictví.

Cíle předmětu

Získat schopnosti orientace v účetních výkazech. Metodické principy podvojného účetnictví. Informační povinnost účetních jednotek. Obsah a struktura rozvahy. Obsah a struktura výkazu zisků a ztrát. Příloha k účetní závěrce, výroční zpráva.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nejsou požadovány žádné prerekvizitní znalosti.

Literatura studijní

 • Kovanicová, D., Kovanic, P.: Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha, Polygon, 1999.
 • Kovanicová, D., Kovanic, P.: Poklady skryté v účetnictví. Díl I: Jak porozumět účetním výkazům. Aktualizované vydání, Praha, Polygon, 1998.
 • Macík, M.: Účetnictví pro manažery. Praha, Grada Publishing, 1995.

Literatura referenční

 • Kovanicová, D., Kovanic, P.: Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha, Polygon, 1999.
 • Kovanicová, D., Kovanic, P.: Poklady skryté v účetnictví. Díl I: Jak porozumět účetním výkazům. Aktualizované vydání, Praha, Polygon, 1998.
 • Macík, M.: Účetnictví pro manažery. Praha, Grada Publishing, 1995.

Osnova přednášek

 1. Charakteristika účetnictví, regulace účetnictví.
 2. Metodické nástroje účetnictví.
 3. Metodické nástroje účetnictví.
 4. Účetní zásady.
 5. Účetní výkazy.
 6. Pokračování účetních výkazů.
 7. Složky aktiv: Dlohodobý majetek.
 8. Složky aktiv: Zásoby.
 9. Složky aktiv: Pohledávky a peníze.
 10. Složky pasiv: Vlastní kapitál.
 11. Složky pasiv: Závazky.
 12. Složky pasiv: Odložené položky.
 13. Stavební prvky výsledovky. Audit účetních výkazů.

Osnova numerických cvičení

 1. Operace v rozvaze.
 2. Účetní zásady.
 3. Posouzení účetní výkazů.
 4. Zpracování a vyhodnocení časových řad majetkových položek.
 5. Zpracování a vyhodnocení časových řad majetkových položek.
 6. Zpracování a vyhodnocení časových řad vybraných charakteristik podniku.
 7. Prezentace výsledků.
 8. Prezentace výsledků.
 9. Zhodnocení prezentace.
 10. Srovnání českých výkazů s IAS/IFRS.
 11. Prezentace výsledků.
 12. 4. směrnice EU.
 13. US GAAP. Zápočet.

Kontrolovaná výuka

Kontola účasti na cvičeních, kontrola samostatné práce. Prezentace výsledků samostatné práce bude průběžně hodnocena a klasifikována.

Podmínky zápočtu

Podmínkou k udělení zápočtu bude zpracování a prezentace samostatných úkolů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru