Detail předmětu

Laboratorní didaktika

LDP Ak. rok 2005/2006 zimní semestr

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Vedle teoretických didaktických základů rozvíjí účastníci studia dovednosti jak naplánovat vzdělávací proces a jak tvořivě přistupovat k jeho realizaci. V centru pozornosti jsou, přípravy na vyučování a jejich následné předvedení s videozáznamem, který slouží k pozdějšímu rozboru.

Garant předmětu

Pálková Helena, Ing. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet (ústní)

Rozsah

10 hod. přednášky

Bodové hodnocení

Zajišťuje ústav

KDPS UJAZ FEKT VUT

Přednášející

Pálková Helena, Ing. (UJAZ FEKT VUT)

Cíle předmětu

Seznámit studenty s podstatou a funkcí didaktik odborných předmětů, s didaktickou transformací poznatků vědních oborů do učiva odborných předmětů.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Zvýšený zájem o didaktické záležitosti.

Osnova přednášek

  • Uplatnění audiovizuálních informací ve výuce.
  • Specifika didaktické a výpočetní techniky.
  • Pedagogické funkce didaktické techniky.
  • Zpětná projekce a její výhody. Projekční plochy.
  • Internet, webové stránky.
  • Prezentační programy, metodika vytváření počítačových prezentací.
  • Multimédia ve výuce.
  • Digitální fotografování a jeho podpora výuky.
  • Tvorba didaktických náplní, možnosti lektora.

Podmínky zápočtu

Aktivní účast na přednáškách a aktivní přístip k diskusi vedené učitelem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru