Detail předmětu

Angličtina: začátečníci 2/2

AH0 Ak. rok 2005/2006 letní semestr

Aktuální akademický rok

Úvod do studia anglického jazyka, základní mluvnické struktury, základní slovní zásoba a její systematické procvičování, nácvik poslechových dovedností, nácvik schopnosti porozumět psanému projevu a komunikaci na základě přečteného textu. Komunikace v běžných každodenních situacích. Předmět je dvousemestrový.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český, anglický

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

Zajišťuje ústav

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti si osvojí základní gramatiku a slovní zásobu a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci. Získají základní přehled o časech, větách časových, infinitivu, členech, atd. Získají základní slovní zásobu a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci v každodenních situacích.

Cíle předmětu

Seznámit studenty, kteří dosud neměli možnost angličtinu studovat, se základní slovní zásobou a znalostí základní gramatiky a připravit studenty pro možnost pokračovat v angličtině pro mírně pokročilé, tj. v bloku předmětů úrovně "H2", aby pak mohli do konce bakalářského studia dosáhnout v dalším bloku předmětů angličtiny pro středně pokročilé dosáhnout úrovně "H3".

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Prerekvizitní znalosti nejsou požadovány.

Literatura studijní

Soars, J., Soars, L.: Headway Elementary Student's Book, Oxford University Press

Literatura referenční

Soars, J., Soars, L.: Headway Elementary Student's Book, Oxford University Press

Osnova numerických cvičení

Předmět je dvousemestrový. Níže uvedená témata budou probírána postupně v zimním i v letním semestru.
 • People
 • Work
 • Free time
 • Stop and Check
 • Places
 • What can you do?
 • Then and now
 • How things began
 • Stop and Check
 • Food and drink
 • Describing places
 • Describing people
 • Planning the future
 • Stop and Check
 • Did you know that?
 • In my life
 • Thank you and goodbye
 • Stop and Check

Kontrolovaná výuka

Aktivní přítomnost na vyučování a průběžné testy.

Podmínky zápočtu

Podmínky nejsou vyhlášeny protože se jedná o dobrovolný předmět.
Nahoru