Detail předmětu

Síťová kabeláž a směrování (CCNA1+CCNA2)

CC1 Ak. rok 2005/2006 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Přehled síťové terminologie, vytváření kabelážních systémů, síťové standardy. Adresace. Základy směrování a směrovače. Konfigurace protokolů RIP a IGRP. Přístupové seznamy ACL. Tento předmět podporuje získání certifikátu CCNA (Cisco Certified Network Associate). Pro dosažení certifikátu je nutné absolvovat dva navazující předměty.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

klasifikovaný zápočet (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

40 půlsemestrální test, 60 laboratoře

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Přehled a praktické dovednosti s vytvářením lokálních počítačových sítí. Konfigurace směrovačů.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Vytváření kabeláže. Detekce chyb na síti: fyzická a linková vrstva. Výběr a použití směrovacích protokolů. Konfigurace směrovačů. Obsahově pokrývá náplň standardních kursů CCNA 1 a CCNA 2.

Cíle předmětu

Získat praktické zkušenost s vytvářením kabelážních systémů, technologií Ethernet a adresováním. Směrování, základní konfigurace směrovačů, nastavení směrovacích protokolů RIP a IGRP, řízení přístupu podle ACL. Obsah předmětu přináší znalosti a dovednosti standardních kursů Cisco CCNA 1 a CCNA 2.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy adresování: IP adresa, fyzická adresa. Převody číselných soustav (binární, hexadecimální, dekadická). Znalost operačního systému Unix a Windows. Schopnost studovat literaturu v angličtině.

Literatura studijní

 • Přednáškové texty v angličtině.
 • Elektronické texty a příklady dostupné na portálu CNA-Online.

Literatura referenční

 • CCNA 1 and 2, Lab Companion, Third Edition. Cisco Systems, 2004.
 • CCNA 1 and 2, Companion Guide, Third Edition. Cisco System, 2004.

Osnova přednášek

 1. Úvod do sítí, základy sítí.
 2. Přenosová média, testování kabelů.
 3. Propojování sítí LAN a WAN, základy Ethernetu.
 4. Technologie Ethernetu, přepínání Ethernetu.
 5. TCP/IP a IP adresování, základy směrování, tvorba podsítí.
 6. TCP/IP transport a aplikační vrstva.
 7. WAN a směrovače, úvod do směrovačů.
 8. Konfigurace směrovače, přehled dalších zařízení.
 9. Správa Cisco IOS, směrování a směrovací protokoly.
 10. Směrovací protokoly DV, chyby TCP/IP a jejich správa.
 11. Základy řešení chyb při směrování, přenos přes TCP/IP.
 12. Seznamy ACL pro řízení přístupu.
 13. Shrnutí, případové studie.

Osnova laboratorních cvičení

 1. Média pro síťový přenos
 2. Testování kabelů.
 3. Vytváření LAN.
 4. Technologie Ethernet.
 5. Přepínání Ethernetu.
 6. Adresování.
 7. Základy směrování a vytváření podsítí.
 8. Směrovače: Úvod a konfigurace.
 9. Správa a konfigurace Cisco IOS.
 10. Směrovací protokoly.
 11. Chyby na úrovni TCP/IP, chyby při směrování.
 12. Přístupové seznamy ACL.

Průběžná kontrola studia

 • Průběžné testy elektronickou formou - celkem 60 bodů
 • Zkouška z praktických dovedností - 10 bodů
 • Závěrečný test - 30 bodů

Kontrolovaná výuka

 • Povinná účast na všech laboratorních cvičeních.
 • Průběžné vypracování testů.

Podmínky zápočtu

Úspěšné absolvování všech testů a praktických cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru