Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Angličtina 2: mírně pokročilí 2

BAN2 Ak. rok 2005/2006 letní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět je zaměřen na základní gramatiku: časy, věty časové a podmínkové, infinitiv, členy,nepřímou řeč, atd. Rozvíjí se slovní zásoba a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci v každodenních situacích, psaní dopisů, interview, životopis, vyplňování formulářů. Při práci s technickými texty se studenti seznámí se základní odbornou terminologií.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český, anglický

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

80 zkouška, 20 půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti si osvojí gramatiku a slovní zásobu a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci a písemný projev, a seznámí se se základní odbornou terminologií.

Cíle předmětu

Cílem předmětu pro mírně pokročilé studenty (BAN2) je rozšiřování slovní zásoby a znalosti gramatiky a rozvíjení čtyř základních jazykových dovedností: čtení, psaní, mluvení a poslechu. Studenti se seznámí se základní odbornou terminologií.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Úspěšné absolvování angličtiny pro začátečníky, například na střední škole, a získání "21 - 30" bodů ve vstupním testu.

Literatura studijní

 • Murphy, R.: Essential grammar in Use. With answers. Cambridge University Press, 1990.
 • Peprník, Zárubová, Nangonová: Angličtina pro jazykové školy I a II. SPN Praha, 1986.
 • Juránková, V., Sládková, E.: 222 cvičení z anglické mluvnice. S klíčem. MC nakladatelství Brno, 1993.
 • Taylor, L.: International Express Pre-Intermediate. Soubor technických odborných textů, New edition, Student's Book, Units 7 - 12.
 • Pro samostatnou domácí práci: http://www.feec.vutbr.cz/et

Literatura referenční

 • Soars, J., Soars, L.: Headway pre-Intermediate Student's Book, Oxford University Press
 • Soars, J., Soars, L.: Headway pre-Intermediate Work Book, Oxford University Press
 • Murphy, R.: Essential grammar in Use. With answers. Cambridge University Press, 1990.
 • Taylor, L.: International Express Pre-Intermediate. New edition, Student's Book, Units 7 - 12.

Osnova numerických cvičení

 1. Předpřítomný čas prostý ve srovnání s minulým časem prostým. Vyjadřování souhlasu a nesouhlasu.
 2. Procvičení předpřítomného času prostého. Popis grafů. Charakteristika firem.
 3. Způsobová slovesa, vysvětlení a základní procvičení. Tvoření slov a práce se slovníkem.
 4. Procvičení způsobových sloves. Národnosti a odlišné kultury. Reakce na pozvání.
 5. Opakování.
 6. Předpřítomný čas prostý a průběhový. Pevná slovní spojení. Nabídky a žádosti.
 7. Procvičení předpřítomných časů. Zopakování budoucího času. Získávání informací.
 8. Podmínkové věty prvního typu. Předložky místa. Věk a lidstvo.
 9. Procvičení podmínkových vět prvního typu. Podmínkové věty druhého typu. Popis měst.
 10. Podmínkové věty druhého typu, procvičení. Společenské fráze.
 11. Trpný rod: přítomný čas prostý, minulý čas prostý, předpřítomný čas, čas budoucí. Tvoření slov.
 12. Procvičení trpného rodu. Poděkování za pohostinnost, loučení. Opakování, shrnutí.
 13. Semestrální test.

Podmínky zápočtu

Písemný test.
Nahoru