Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Síťové technologie Microsoft Windows

MW3 Ak. rok 2006/2007 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

NAT, routing a Windows Firewall, multicasting. Služby a protokoly SMTP, NNTP a POP3. PKI: certifikační autorita, EFS, šifrování emailu, certifikáty pro IIS. IPSec a VPN (PPTP a L2TP), RADIUS (IAS). Softwareové instalace (Service Pack, Office + Office Resource Kit). Active Directory: sites, services, replikace, Global Catalog, typy doménových skupin, struktura databáze a LDAP, directory partitions a jejich replikace, integrace DNS a NetBIOS. SQL Server: instalace, systémové a uživatelské databáze, typy objektů (tabulky, view, stored procedure, funkce), primární a cizí klíče, SQL Query Analyzer, Enterprise Manager, Network Libraries, MSDE, zabezpečení: uživatelé a loginy, vnitřní struktura databáze (transakce a logy, locky, databázové soubory, zálohování a obnova databází, systémové tabulky), replikace databází, monitorování serveru, DTS.

Garant předmětu

Kurečka Radomír, Ing. (UIFS FIT VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška

Rozsah

52 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Cvičící

Butela Michal, Ing. (FP VUT)
Žídek Marek, Ing. (FP VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost samostatně implementovat, spravovat a řešit problémy v oblasti síťových technologií na bázi MS Windows.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Obecné porozumění problematice počítačových sítí a jejich administrace

Cíle předmětu

Získat podrobné znalosti o síťovém prostředí Microsoft Windows. Osvojit si v praxi teorii počítačových sítí a operačních systémů. Implementovat a spravovat a řešit problémy v oblasti síťových a serverových technologií na bázi Microsoft Windows.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost administrace Windows v rozsahu předmětů MW1 a MW2.

Literatura studijní

 • Craig Zacker: MCSE Self-Paced Training Kit (Exam 70-293): Planning and Maintaining a Microsoft® Windows Server 2003 Network Infrastructure. ISBN: 0-7356-1893-3
 • Jill Spealman, Kurt Hudson, and Melissa Craft: MCSE Self-Paced Training Kit (Exam 70-294): Planning, Implementing and Maintaining a Microsoft® Windows Server 2003 Active Directory® Infrastructure. ISBN: 0-7356-1438-5
 • Charlie Russel, Sharon Crawford, Jason Gerend: Microsoft Windows Server 2003 Velký průvodce administrátora. ISBN: 80-251-0579-2
 • Petr Šetka: Mistrovství v Microsoft Windows Server 2003 Ze začínajícího správce expertem. ISBN: 80-251-0036-7

Literatura referenční

Osnova přednášek

 1. Routing, DHCP, Windows Firewall
 2. rozdíl mezi ICS a NAT, NAT, RIP, OPSF, DNS, (WINS)
 3. Certifikáty, certifikační autorita, EFS, šifrování emailu,
 4. Remote Access Connection, autorizace, RADIUS (IAS), demand-dial routing
 5. IPSec a VPN (PPTP a L2TP), Služby a protokoly SMTP, NNTP a POP3.
 6. Active Directory: úvod, struktura, role
 7. Active Directory: účty, skupiny
 8. Active Directory: trusty, replikace
 9. Active Directory: kerberos, LDAP
 10. SQL Server: Instalace, systémové a uživatelské databáze, typy objektů (tabulky, view, stored procedure, funkce), primární a cizí klíče, SQL Query Analyzer
 11. SQL Server: Enterprise Manager, Network Libraries, MSDE, zabezpečení: uživatelé a loginy
 12. SQL Server: Vnitřní struktura databáze (transakce a logy, locky, databázové soubory, zálohování a obnova databází, systémové tabulky),
 13. SQL Server: Replikace databází, monitorování serveru, DTS.

Kontrolovaná výuka

Všechny formy výuky jsou nepovinné.

Podmínky zápočtu

Všechny formy výuky jsou nepovinné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, volitelný
Nahoru