Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Programování v .NET a C#

MW5 Ak. rok 2006/2007 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Úvod do platformy .NET. Předkompilovaný kód. Platformová nezávislost, MSIL, bezpečný kód. Jazyk C#: prvky jazyka, typy třídy, instance, atributy, metody, dědičnost, virtuální metody rozhraní, přetěžování, abstraktní třídy, zprávy, události, rozhraní, prvky grafického rozhraní, okna, menu, ovládaccí prvky. Grafika. Síťové aplikace: TCP/IP, komunikace TCP, UDP. Síťové služby: přehled ADO.NET a přístup k datům, SQL dotazy, DataSet, DataReader. Aktivní webové stránky ASP.NET, formuláře, aktivní obsah, XML, integrace do web serveru (IIS 6.0). Web services.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Osovský Martin, Ing. (ApS Brno)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost navrhovat a implementovat aplikace a distribuované systémy na platformě .NET.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Schopnost navrhovat komplexní informační systémy.

Cíle předmětu

Získat přehled o technologii .NET a programování v C#.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost objektového programování.

Literatura studijní

Literatura referenční

 • Damien Watkins - Programming in the .NET Environment
 • http://www.microsoft.com/msdn

Osnova přednášek

 1. C# and .NET - představení, konstrukce jazyka, typy(odkazy a hodnoty, relace mezi typy)
 2. C# - delegáti, generické kolekce, řetězce
 3. C# - výjiimky, vlákna
 4. CLR - assembly, bezpečnost
 5. CLR - lokalizace, deployment
 6. Data - ADO .NET základy
 7. Data - ADO .NET, SQL Server
 8. Data - XML
 9. Windows Forms - základy
 10. Windows Forms - pokročilé vlastnosti, připojování datových zdrojů
 11. Komunikace - Web services, remoting, progrmování síťových aplikací
 12. Windows Services - soubory, registry, služby
 13. ASP .NET, Web Forms

Osnova ostatní - projekty, práce

Celkem 50 bodů ze 100
 1. Windows GUI aplikace
 2. ADO.NET GUI aplikační rozhraní

Kontrolovaná výuka

Účast na všech formách výuky je nepovinná.

Podmínky zápočtu

Účast na všech formách výuky je nepovinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, volitelný
Nahoru