Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Serverové systémy Microsoft Windows

MW2 Ak. rok 2006/2007 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

 • Hlubší problematika TCP/IP, routing, NAT, Windows Firewall.
 • Active Directory: účty uživatelů a počítačů, organizační jednotky, uživatelské skupiny, Group Policy a správa uživatelských prostředí, zabezpečení a delegování správy, skriptování administrativních úkolů, vzdálené instalace software Remote Installation Services.
 • Zálohování a obnova systému Záchrana systému po kolapsu, řešení problémů, hardware.
 • Internet Information Services. Úvod do problematiky bezpečnosti a kryptografie, EFS. Úvod do problematiky IPSec a VPN (PPTP a L2TP).

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

70 zkouška, 30 půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Přednášející

Pokorný Jiří, Ing. (ApS Brno)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost samostatně implementovat, spravovat a řešit problémy v oblasti serverových systémů Microsoft Windows.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Obecné porozumění problematice počítačových sítí a jejich administrace.

Cíle předmětu

Získat podrobné znalosti o Microsoft Windows 2003 Server. Osvojit si v praxi teorii operačních systémů a teorii počítačových sítí. Implementovat a spravovat a řešit problémy v oblasti serverových technologií na bázi MS Windows a počítačových sítí. Připravit zájemce k certifikaci Microsoft MCP 70-215.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Uživatelské ovládání Windows, základy administrace a sítí z předmětu MW1.

Literatura studijní

 • Petr Šetka: Mistrovství v Microsoft Windows Server 2003 Ze začínajícího správce expertem. ISBN: 80-251-0036-7
 • William R. Stanek: Microsoft Windows Server 2003 Kapesní rádce administrátora. ISBN: 80-7226-839-2
 • Dan Holme and Orin Thomas: MCSA/MCSE Self-Paced Training Kit (Exam 70-290): Managing and Maintaining a Microsoft® Windows Server 2003 Environment. ISBN: 0-7356-1437-7
 • Holme, Thomas, Mackin, McLean, Zacker, Spealman, Hudson, Craft: MCSE Self-Paced Training Kit (Exams 70-290, 70-291, 70-293, 70-294): Microsoft® Windows Server 2003 Core Requirements. ISBN: 0-7356-1953-0

Literatura referenční

Osnova přednášek

 1. Instalace a upgrade systému, Minimální systémové požadavky, Instalace a upgrade, RIS, sysprep a riprep - serverová část, Instalace a nastavení RIS, Ostatní imaging software třetích stran
 2. Hardware a výkon serveru, Podpora serverového hardware, RAID, Odlišnosti hardware od stanic, Více procesorová podpora
  Správce zařízení Botlencsk subsystems - procesor, paměť, disk, síť, Task manager, System monitor a Performance logs and alerts konzole
 3. Windows update services,distribuce nastavení pomocí skriptů, GPO apod., Metody deploymentu hotfixů, Instalace a požadavky WUS (SUS), Administrace WUS, MBSA
 4. Síťové služby serveru (DHCP, TCP/IP), scopes, přidělované parametry, výpůjčky a rezervace
 5. Jmenné služby serveru (WINS a DNS), Princip DNS, typy záznamů, root servery, aktualizace záznamů
 6. Architektura Active directory, Využití, podmínky, vlastnosti AD
  Pojmy: Sites, forest, domain, domain tree, Global katalog
  Instalace AD a povýšení serveru na DC / member server
 7. Doménové účty a skupiny, Výchozí nastavení skupin na serveru a v doméně, Vlastnosti, výchozí zabezpečení uživatelského účtu v doméně, Správa uživatelských účtů a skupin v AD (distribution a security skupiny), mandatory profil a roaming profil, Přidávání a správa stanic v doméně
  canonical name
 8. Distributed file system (DFS), strukturování zdrojů, distribuce
 9. Group policy objects (GPO), Gpupdate, gpmc, Security Configuration Tool Set.
 10. Internet information services (IIS), Web, virtuální adresáře, podpora skriptování, nastavení
 11. Řešení problémů přístupu k síťovým zdrojům, Diskové kvóty, oprávnění, výpadky sítě
 12. Zálohování a obnova, Automatická obnova, shadow copies Zálohování a obnova síťových služeb
 13. Terminal services a vzdálená správa systému, Možnosti vzdálené správy, terminal servicec licencing, Remote desktop a řízení relací 

Kontrolovaná výuka

Účast na všech formách výuky je nepovinná.

Podmínky zápočtu

Účast na všech formách výuky je nepovinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru