Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Desktop systémy Microsoft Windows

MW1 Ak. rok 2006/2007 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

 • Úvod do administrace Windows
 • úvod do síťových technologií TCP/IP, IPadresy,
 • úvod do služeb DNS, NetBIOS, DHCP.
 • Administrace Windows: uživatelské účty, souborové sýstémy, uživatelská práva vs. oprávnění, sdílené prostředky a tiskárny, uživatelské prostředí (profily, Group Policy), diskové kvóty, hardware a ovladače zařízení, řešení problémů systému a zálohování, instalace software
 • vzdálená správa a Remote Desktop,
 • Zabezpečení systému (hesla, EFS, připojení do domény, Windows Firewall), auditování, bezpečnostní politiky a šablon
 • Instalace Windows: unattended instalace z CD, ze sítě, integrace ServicePack, úvod do Remote Instalation Services, Windows Update
 • Úvod do Internet Information Services a správa Internet Explorer
 • Ukázky skriptování administrativních úkolů.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

60 zkouška, 30 půlsemestrální test, 10 cvičení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Kurečka Radomír, Ing. (UIFS FIT VUT)

Cvičící

Bělohlávek Jiří, Ing. (FIT VUT)
Fiedor Jan, Ing. (FIT VUT)
Mates Vojtěch, Ing. (FIT VUT)
Solár Peter, Ing. (FIT VUT)
Viktorin Jiří, Ing. (FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost samostatně implementovat, spravovat a řešit problémy v oblasti desktop systémů Microsoft Windows.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Obecné porozumění problematice počítačových sítí a jejich administrace.

Cíle předmětu

Získat podrobné znalosti o desktop systémech Microsoft Windows (Windows 2000, XP, ...). Osvojit si v praxi teorii operačních systémů a teorii počítačových sítí. Implementovat, spravovat a řešit problémy v oblasti technologií Windows i počítačových sítí. Připravit zájemce k certifikaci Microsoft Certified Professional (MCP) na desktop systémy.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Uživatelské ovládání Microsoft Windows.

Literatura studijní

 • Mistrovství v sítích Microsoft Windows XP, Curt Simmons, James Causey, ISBN: 80-251-0583-0
 • Microsoft Windows XP, Paul McFedries, Scott Andersen, Austin Wilson, Geoff Winslow, ISBN: 80-251-0037-5
 • Microsoft Windows XP Professional Training Kit, Microsoft Corporation, ISBN: 80-7226-717-5
 • Mistrovství v Microsoft Windows XP, Ed Bott, Carl Siechert, ISBN: 80-7226-693-4

Literatura referenční

Osnova přednášek

 1. Architektura systému, Historie, Architektura a popis vlastností: Procesy, multitaks, služby, multi user, networking, multimedia, Minimální systémové požadavky, HCL
 2. Instalace a upgrade systému, Upgrade, Logování instalace, Bezobslužná instalace, Instalace ze síťového zdroje, RIS, sysprep a riprep staniční část
 3. Hardware a ovladače, Plug and Play ,Windows driver model, Hardware abstraction layer, podepsy ovladačů, Správce zařízení, Více procesorová podpora
 4. Správa disku, Primární a rozšířený oddíl a svazky, MBR,
  Podpora souborových systémů v jednotlivých verzích windows, Dymanimcké disky a podporované typy na stanici, Konzole Správa disků, defragmentace disku, vyčištění disku, kontrola disku a formátování
 5. Výkon systému a spolehlivost, Botlencsk subsystems - procesor, paměť, disk, síť, Task manager, System monitor a Performance logs and alerts konzole, Nastavení pro vyšší výkon v konzole systém, Informace o systému, Údržba
 6. Software a aktualizace systému, nástroje pro správu,
  Instalace a odinstalování software a komponent systému, Balíčky msi a jejich distribuce, Service pack a hotfix: instalace, odinstalace, Windows update a distribuce balíčků, automatické  aktualizace, Aplikace sigverif
 7. Uživatelské účty a skupiny, skupiny a členství ve skupinách. Výchozí skupiny a účty, účet hosta, Spuštění systému a přihlášení uživatele a Ověřování, Access token a jeho platnost, přihlášení pod jiným uživatelem, Přiřazení uživatelských oprávnění ,Platnost, vlastnosti a změna hesla
 8. Uživatelský Desktop, Ovládácí panely, Nástroje usnadnění,
  Lokální a roaming profily, mandatory profil,
  Uživatelský profil a jeho vlastnosti: cesta, home složka,
  Skripty po spuštění, složka netlogon, Uživatelský profil v registrech, Výchozí uživatelský profil a allusers profil,
  Zobrazení přihlášených uživatelů a jejich přepínání, Nastavení politik pro uživatele
 9. Souborový systém NTFS
  Vlastnosti NTFS: oprávnění, šifrování a komprese indexace, ochrana proti chybám Oprávnění NTFS: dědičnost, kopírování, přesunutí, vlastník, rozdíl v oprávnění pro soubory a složky, slučování oprávnění (pokud je uživatel členem více skupin), jaký vliv má zákaz nebo přidělení na skutečná oprávnění, Příkaz cacls
 10. Konfigurace sítě, Sítě MS Windows a podpora pro staré stanice a ostatní protokoly (NetBeui, IPX/SPX) Výchozí nainstalované protokoly: TCP/IP, klient sítě MS Win, sdílení
  Nastavení statické a dynamické IP, DNS, WINs serveru, alternativní konfigurace, Detekce a oprava potíží pomocí síťových připojení v ovládacích panelech, Nástroje příkazového řádku: ipconfig, ping, tracert, Virtuální spojení nad jedním hardwarem (NIS, připojení modem/VPN), Domény a skupiny v MS sítích
 11. Sdílení, Přístup ke stanici ze sítě ve Windows XP a Win98 v porovnání s přístupem lokálním, Administrátorská sdílení a jejich vlastnosti, Oprávnění sdílení, Přípojování a mapování síťových zařízení, Offline složky, Net use, net share, net view
 12. Zabezpečení EFS, Opakování teorie o symetrických a nesymetrických klíčích a šifrovacích technologiích, Aplikace: integrita, nepopiratelnost, ochrana před zcizením, Princip a vlastnosti Encription file systemu, Chování složek a souborů při přesunu a kopírování, jeho vztah ke kompresi,
  Vystavování, import a export certifikátů, Správa Recovery agentů, Příkaz cipher
 13. Zálohování a obnova, Prohlížeč událostí, body obnovení, Oprava systému

Kontrolovaná výuka

Účast na všech formách výuky je nepovinná.

Podmínky zápočtu

Účast na všech formách výuky je nepovinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru