Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Přepínání a návrh sítí LAN (CCNA3)

CC2 Ak. rok 2006/2007 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Beztřídní adresování CIDR. Rozšířená adresace VLSM. Konfigurace směrovacích protokolů RIPv2, OSPF a EIGRP. Konfigurace spravovatelných přepínačů. Vytváření sítí LAN a VLAN pomocí přepínačů. Protokoly STP a VTP.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

40 půlsemestrální test, 60 laboratoře

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Přehled směrovacích protokolů RIPv2, OSPF, EIGRP a jejich konfigurace na směrovačích. Konfigurace přepínačů, návrh a implementace sítí LAN a VLAN pomocí přepínačů. Použití protokolů STP a VTP.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Vytváření sítí LAN a VLAN, konfigurace přepínačů a směrovačů.

Cíle předmětu

Studenti se seznámí s rozšířenými technikami adresování CIDR a VLSM. Naučí se konfigurovat směrovací protokoly OSPF a EIGRP. Druhou část předmětu tvoří návrh a vytváření sítí LAN a virtuálních sítí VLAN. Studenti se naučí prakticky konfigurovat a spravovat tyto sítě na přepínačích Cisco. Předmět svým obsahem pokrývá znalosti CCNA 3.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Úspěšné absolvování předmětu CC1 na FIT, případně kursů CCNA 1 a CCNA 2 na jiné Cisco Network akademii.

Literatura studijní

 • Přednáškové texty v angličtině.
 • Elektronické texty a příklady dostupné na portálu CNA-Online.

Literatura referenční

 • CCNA 2 and 3, Companion Guide, Third Edition. Cisco Systems 2003.
 • CCNA 2 and 3, Lab Companion, Third Edition, Cisco Systems 2003.

Osnova přednášek

 1. Přehled modelu OSI a směrování.
 2. Beztřídní směrování CIDR. Adresy s proměnnou délkou masky VLSM. Protokol RIPv2.
 3. Protokol OSPF - popis, konfigurace na směrovačích.
 4. Protokol EIGRP - popis, konfigurace na směrovačích.
 5. Koncept přepínání a návrh sítí LAN.
 6. Přepínače - architektura a funkce.
 7. Konfigurace přepínačů.
 8. Protokol STP - popis a použití v přepínačích.
 9. Virtuální sítě LAN - standardy a konfigurace.
 10. Protokol VTP - popis a použití v sítích VLAN.
 11. Shrnutí.

Osnova laboratorních cvičení

 1. Počítání adres s maskami s proměnnou délkou VLSM. Konfigurace protokolu RIP verze 2.
 2. Směrování pomocí protokolu OSPF. Nastavování různých metrik.
 3. Konfigurace směrování pomocí EIGRP.
 4. Konfigurace přepínačů, základní nastavení.
 5. Konfigurace přepínačů, adresové tabulky, bezpečnost portů.
 6. Konfigurace přepínačů, práce s operačním systémem a konfigurací Cisco přepínačů.
 7. Nastavení protokolu STP.
 8. Vytváření virtuálních sítí LAN.
 9. Nastavení a konfigurace protokolu VTP.

Průběžná kontrola studia

 • Průběžné testy elektronickou formou - 60 bodů.
 • Zkouška z praktických dovedností - 10 bodů.
 • Závěrečný test - 30 bodů.

Kontrolovaná výuka

 • Povinná účast na laboratorních cvičení.
 • Průběžné vypracování testů.

Podmínky zápočtu

Úspěšné absolvování všech testů a laboratorních cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, volitelný
Nahoru