Detail předmětu

Technologie sítí WAN (CCNA4)

CC3 Ak. rok 2006/2007 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Dynamické získávání adres DHCP. Překlady adres NAT a PAT. Technologie sítí WAN. Protokol PPP. Služby a konfigurace ISDN a DDR. Technologie Frame Relay. Základy optických sítí. Tento předmět pokrývá znalosti kursu CCNA 4.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

klasifikovaný zápočet (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

40 půlsemestrální test, 60 laboratoře

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí s různými technologie WAN sítí. V praxi si vyzkouší překlad adres NAT a portů PAT. Seznámí se s přenosem PPP, Frame Relay a ISDN a jejich konfigurací na směrovačích. Dozví se základní informace o vytváření optických sítí.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Přehled běžných technologií pro vytváření WAN sítí. Konfigurace a vytváření těchto sítí v praxi. Absolvování předmětu vede k získání certifikátu CCNA.

Cíle předmětu

Seznámit se s technologiemi pro tvorbu sítí WAN. Naučit se konfigurovat NAT a PAT. Nastavení spojení PPP, ISDN a Frame Relay. Prostředky pro správu sítí.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Absolvování předmětu CC2 nebo kursů CCNA1 až CCNA3 na jiné Cisco Network Akademii.

Literatura studijní

 • Přednáškové texty v angličtině.
 • Elektronické texty a příklady dostupné na portálu CNA-Online.

Literatura referenční

 • CCNA 3 and 4, Companion Guide, Third Edition. Cisco Systems 2003.
 • CCNA 3 and 4, Lab Companion, Third Edition, Cisco Systems 2003.
 • Reid, Allan: WAN Technologies, CCNA4 Companion Guide, Cisco Press, 2007.

Osnova přednášek

 1. Rozšířené adresování nad IP, překlady NAT a PAT, DHCP.
 2. Přehled WAN technologií. Návrh sítí WAN.
 3. Sériové připojení, protokol PPP.
 4. Technologie ISDN a DDR.
 5. Přenos pomocí Frame Relay.
 6. Úvod do správy sítí.
 7. Prezentace  seminárních prací I
 8. Prezentace  seminárních prací II
 9. Prezentace  seminárních prací III
 10. Prezentace  seminárních prací IV
 11. Prezentace  seminárních prací V
 12. Prezentace  seminárních prací VI

Osnova laboratorních cvičení

 1. Konfigurace NAT a PAT, základní nastavení.
 2. Konfigurace NAT a PAT, ověřování nastavení, odhalování chyb.
 3. Konfigurace DHCP.
 4. Protokol PPP, konfigurace zapouzdření a autentizace.
 5. Konfigurace ISDN, nastavení DDR.
 6. Konfigurace Frame Relay.

Průběžná kontrola studia

Průběžné testy elektronickou formou - 60 bodů.
Zkouška z praktických dovedností - 20 bodů.
Seminární práce (case study) - 20 bodů.

Kontrolovaná výuka

Povinná účast na laboratorních cvičení.
Průběžné vypracování testů.

Podmínky zápočtu

Úspěšné absolvování všech testů, laboratorních cvičení a obhájení seminární práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, volitelný
Nahoru