Detail předmětu

Inženýrská pedagogika a didaktika

PET Ak. rok 2006/2007 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Úvod do problematiky výchovně vzdělávacího procesu. Definice předmětu pedagogiky. Soustavu pojmů. Možnosti aplikace těchto poznatků v praktické výuce. Seznámení s podstatou a funkcí didaktik odborných předmětů. Didaktická transformace poznatků vědních odborů do učiva odborných předmětů. Výchovně vzdělávací cíle předmětů. Tvůrčí rozvíjení obsahu a uplatňování všech nástrojů didaktiky.

Garant předmětu

Pálková Helena, Ing. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (ústní)

Rozsah

52 hod. přednášky

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

KDPS UJAZ FEKT VUT

Přednášející

Pálková Helena, Ing. (UJAZ FEKT VUT)
Svobodová Veronika, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Získání pedagogické způsobilosti pro výuku technických předmětů.

Cíle předmětu

Uvedení studentů do problematiky výchovně vzdělávacího procesu. Definovat předmět pedagogiky. Zavést soustavu pojmů. Navést na možnost aplikace těchto poznatků v praktické výuce. Seznámit studenty s podstatou a funkcí didaktik odborných předmětů. Didaktická transformace poznatků vědních odborů do učiva odborných předmětů. Výchovně vzdělávací cíle předmětů. Tvůrčí rozvíjení obsahu a uplatňování všech nástrojů didaktiky.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní vstupním předpokladem je zájem o dané téma. Výhodou je alespoň základní povědomí o tématu.

Literatura studijní

 • Melezinek, A.: Inženýrská pedagogika, ČVUT Praha, 1991
 • Jůva, V. sen. & jun.: Úvod do pedagogiky, Paido, Brno, 1999
 • Horká, H.: Výchova pro 21. století, Paido, 2000
 • http://www.feec.vutbr.cz/UJAZ/evyuka.php.cz

Literatura referenční

 • Melezinek, A.: Inženýrská pedagogika, ČVUT Praha, 1991

Osnova přednášek

 1. Historie oboru a obecná problematika školství. Předmět Inženýrská pedagogika a její pojetí.
 2. Základní prvky vyučovacího procesu. Cíle výuky a učení ve vyučování odborným předmětům.
 3. Fenomén učení, vytváření systému vědomostí. Proces oběhu informací u člověka, zapomínání.
 4. Motivování a motivace. Psychologické a sociologické pohledy na vyučování odborným předmětům.
 5. Pedagogické opatření pro omezení negativních jevů.
 6. Měření výkonu žáků, osobnost učitele.
 7. Vznik, vývoj, předmět a struktura didaktiky odborných předmětů.
 8. Cíle vzdělávání a výchovy a jejich realizace.
 9. Základní pedagogické dokumenty.
 10. Výběr učiva odborných předmětů.
 11. Mezipředmětové a vnitropředmětové vztahy.
 12. Vědomosti, dovednosti, návyky. Didaktické prostředky. Kombinování vyučovacích metod.
 13. Příprava učitele odborných předmětů.

Průběžná kontrola studia

Průběžné testy.

Podmínky zápočtu

Min. 80% účast na přednáškách

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru