Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Tvorba webových stránek

ITW Ak. rok 2006/2007 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Úvod, principy internetu, adresování, umístění dokumentů. Jazyk HTML, základy, prostředky prezentace. Kaskádové styly, integrace do HTML. Úvod do JavaScriptu. Jazyk XHTML, varianty, principy, rozdíly oproti HTML. Návrh webové prezentace, navigační struktura. Použitelnost a přístupnost webových stránek. Optimalizace pro vyhledáváče.

Garant předmětu

Burget Radek, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky, 12 hod. pc laboratoře, 14 hod. projekty

Bodové hodnocení

40 půlsemestrální test, 10 laboratoře, 50 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Burget Radek, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)

Cvičící

Kunc Michael, Ing. (UIFS FIT VUT)
Rudolfová Ivana, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Stryka Lukáš, Ing. (UIFS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Přehled v současných technologiích pro tvorbu webových stránek. Schopnost vytvořit kvalitní webovou prezentaci s ohledem na správný návrh informační a navigační struktury, vhodnou volbu technologií a přístupnost pro různé skupiny uživatelů.

Cíle předmětu

Získat znalosti potřebné k vytvoření kvalitní prezentace na stránkách WWW. Ziskat přehled o současných technologiích a trendech. Znalost různých aspektů tvorby prezentace - navigační struktura, přístupnost, optimalizace.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Uživatelská znalost práce s WWW. Schopnost pracovat OS Windows nebo Linux. Práce s textovým editorem. Základy programování.

Literatura studijní

Literatura referenční

 • Jiří Kosek: HTML -- tvorba dokonalých WWW stránek -- podrobný průvodce. Grada Publishing 1998. 296 stran. ISBN 80-7169-608-0

Osnova přednášek

 1. Internet a služba WWW
 2. Úvod do HTML
 3. Úvod do kaskádových stylů (CSS)
 4. Kaskádové styly - box model, pozicování
 5. Kaskádové styly - praktické použití
 6. Pokročilé vlastnosti HTML
 7. Návrh stránek, informační architektura webu
 8. Interaktivní stránky - JavaScript
 9. JavaScript a DHTML
 10. XHTML a přístupnost stránek
 11. Použitelnost a optimalizace pro vyhledávače
 12. Rozšiřující technologie - Java, SVG, Flash, ...
 13. Nasazení a monitorování webu

Osnova počítačových cvičení

 1. Úvod do Internetu a sítí, adresování, umístění dokumentů
 2. Jazyk HTML
 3. Kaskádové styly
 4. JavaScript
 5. Volba formy a poskytovatele umístění prezentace
 6. Samostatné řešení projektů

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Základní prezentace v HTML
 2. Pokročilá prezentace s využitím XHTML, CSS a JavaScriptu

Průběžná kontrola studia

 • Kontrolovaná cvičení
 • Dva testy během semestru
 • Dva samostatné projekty

Podmínky zápočtu

Získání nejméně 50 bodů v průběhu semestru.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru