Detail předmětu

Angličtina: začátečníci 1/2

AH0 Ak. rok 2006/2007 zimní semestr

Aktuální akademický rok

Úvod do studia anglického jazyka, základní mluvnické struktury, základní slovní zásoba a její systematické procvičování, nácvik poslechových dovedností, nácvik schopnosti porozumět psanému projevu a komunikaci na základě přečteného textu. Komunikace v běžných každodenních situacích. Blok předmět je dvousemestrový.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český, anglický

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Ústav jazyků (UJAZ FEKT VUT)

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti si osvojí základní gramatiku a slovní zásobu a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci. Získají základní přehled o časech, větách časových, infinitivu, členech, atd. Získají základní slovní zásobu a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci v každodenních situacích.

Cíle předmětu

Seznámit studenty, kteří dosud neměli možnost angličtinu studovat, se základní slovní zásobou a znalostí základní gramatiky a připravit studenty pro možnost pokračovat postupně v předmětech BAN1, BAN2BAN3, aby pak mohli do konce bakalářského studia dosáhnout požadované úrovně znalostí v hladině H3, tj. být úspěšní v předmětu BAN4.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Prerekvizitní znalosti nejsou požadovány.

Literatura studijní

Literatura referenční

  • Oxenden, C., Latham-Koenig, Ch.: New English File - Elementary Student's Book, Oxford University Press

Osnova numerických cvičení

Jedná se o dvousemestrový blok předmětů. Níže uvedená témata budou probírána postupně v zimním i v letním semestru.

  • Unit 1: A) Nice to meet you. B) I am not English. C) His name. D) Turn off your mobiles. Practical English, writing, revise & check.
  • Unit 2: A) Cappuccino and chips. B) When Natasha meets Darren. C) An artist and a musician. D) Relatively famous. Practical English, writing, revise & check.
  • Unit 3: A) Pretty woman. B) Wake up, get out of bed. C) The island with a secret. D) On the last Wednesday in August. Practical English, writing, revise & check.
  • Unit 4: A) I can't dance. B) Shopping - men love it! C) Fatal attraction? D) Are you still mine? Practical English, writing, revise & check.
  • Unit 5: A) Who were they? B) Sydney, here we come! C) Girl's night out. D) Murder in a country house. Practical English, writing, revise & check.
  • Unit 6: A) A house with a history. B) A night in a haunted hotel. C) Neighbours from a hell. D) When a man is tired of London. Practical English, writing, revise & check.
  • Unit 7: A) What does your food say about you? B) How much water do we need? C) Changing holidays. D) It's written in the cards. Pactical English, writing, revise & check.
  • Unit 8: A) The true false show. B) The highest city in the world. C) Would you like to drive a Ferrari? D) They dress well but drive badly. Practical English, writing, revise & check.
  • Unit 9: A) Before we met. B) I've read the book, I've seen the film. Grammar check, Vocabulary, Pronunciation check.

Kontrolovaná výuka

Aktivní přítomnost na vyučování a průběžné testy.

Podmínky zápočtu

Podmínky nejsou vyhlášeny, protože se jedná o dobrovolný předmět.

Nahoru