Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Přenos dat, počítačové sítě a protokoly

PDS Ak. rok 2006/2007 letní semestr 5 kreditů

Bezpečnostní kódy a správa chyb. Bitová a paketová synchronizace. Vícenásobný přístup. Řízení toku dat. Metody řízení vícenásobného přístupu. Techniky přepínání. Architektury přepínačů. Struktura Internetu. Směrování v Internetu. Směrování při skupinovém adresování. Plánování zdrojů. Správa chyb na úrovni paketů. Řízení toku. Správa provozu. Protokolové inženýrství a formální specifikace. Implementace protokolů.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 4 hod. cvičení, 2 hod. laboratoře, 7 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 15 půlsemestrální test, 10 laboratoře, 15 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Porozumění komunikačním funkcím a jejich implementaci v počítačových sítích; informovanost o příslušných formálních nástrojích.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Porozumění principům komunikace v současných počítačových sítích.

Cíle předmětu

Porozumět komunikačním funkcím a jejich implementaci v počítačových sítích; být informován o příslušných formálních nástrojích.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Množiny, relace a zobrazení. Základní pojmy teorie grafů. Základní pojmy komunikačních protokolů. Principy Internetu.

Literatura studijní

 • Farrel, A.: The Internet and Its Protocols - A Comparative Approach, Morgan Kaufmann, 2004, ISBN 1-55860-913-X
 • Keshav, S.: An Engineering Approach to Computer Networking, Addison-Wesley, 1997, ISBN 0-201-63442-2
 • Pužmanová, R.: Moderní komunikační sítě od A do Z, Computer Press 1998, ISBN 80-7226-098-7 
 • Pužmanová, R., Šmrha, P.: Propojování sítí s TCP/IP. Studijní opora, Kopp, 1999, ISBN 80-7232-080-7

Literatura referenční

 • Farrel, A.: The Internet and Its Protocols - A Comparative Approach, Morgan Kaufmann, 2004, ISBN 1-55860-913-X
 • Pužmanová, R.: Routing and Switching - Time of Convergence, Addison-Wesley, 2002, ISBN 0-201-39861-3 
 • Keshav, S.: An Engineering Approach to Computer Networking. Addison-Wesley, 1997, ISBN 0-201-63442-2

Osnova přednášek

 1. Bezpečnostní kódy a správa chyb
 2. Bitová a paketová synchronizace
 3. Vícenásobný přístup
 4. Řízení toku dat
 5. Techniky přepínání paketů
 6. Struktura Internetu a skupinové adresování
 7. Směrování v Internetu
 8. Směrování při skupinovém adresování
 9. Plánování zdrojů
 10. Správa chyb na úrovni paketů
 11. Správa provozu
 12. Protokolové inženýrství a formální specifikace
 13. Implementace protokolů

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Analýza citlivosti protokolu na parametry
 2. Formální specifikace a verifikace komunikační procedury

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální písemná zkouška a vypracování 2 projektů v předepsaných termínech

Kontrolovaná výuka

Kontrolovanou výukou jsou domácí úkol/projekt, půlsemestrální zkouška a závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny. 

Podmínky zápočtu

Zápočet není ustanoven.
Nahoru