Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Multimédia

MUM Ak. rok 2006/2007 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Definice multimédií, přehled periferních zařízení, multimédia a zpracování signálu, signálové procesory, "case study" návrhu systému se signálovým procesorem, Windows API pro práci se zvukem, videosignálem a obrazovým rastrem, formáty dat pro obraz a zvuk, digitalizace a kódování obrazu a zvuku, komprese obrazu, komprese videa, komprese zvuku, rozhraní DirectX pro rastrové operace, rozhraní DirectX pro zvuk, rozhraní OpenGL pro rastrové operace, programátorská rozhraní pro programování multimediálních aplikací

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. pc laboratoře, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 zkouška, 10 půlsemestrální test, 10 cvičení, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se naučí a porozumí základním metodám zpracování obrazu a zvuku jako 2D a 1D signálů. Seznámí se i s postupy komprese a dekomprese obrazových a zvukových dat v prostředí PC. Naučí se pracovat s programátorskými rozhraními pro obraz, zvuk a video. Seznámí se s datovými formáty pro obraz a zvuk. Seznámí se také se se základními vlastnostmi digitálních signálových procesorů. Naučí se rastrovým operacím ve Windows API, DirectX a OpenGL a užívání zvukového rozhraním Windows API a DirectX. Seznámí se s výhledem zpracování multimediálních dat do budoucnosti.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se naučí hledat si partnery do týmu, řešit týmové projekty a veřejně obhajovat výsledky práce. Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských a ladících nástrojů jakož i v praktickém užívání programovcího jazyka C/C++.

Cíle předmětu

Naučit se a porozumět základním metodám zpracování obrazu a zvuku jako 2D a 1D signálů. Seznámit se s postupy komprese a dekomprese obrazových a zvukových dat v prostředí PC. Naučit se pracovat s programátorskými rozhraními pro obraz, zvuk a video. Seznámit se s datovými formáty pro obraz a zvuk. Seznámit se se základními vlastnostmi digitálních signálových procesorů. Naučit se rastrovým operacím ve Windows API, DirectX a OpenGL a zvukovému rozhraním Windows API a DirectX. Seznámit se s výhledem zpracování multimediálních dat do budoucnosti.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalost programování v C/C++, základy zpracování signálu.

Literatura studijní

Wodtke, M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X

Literatura referenční

 • WWW strany Microsoft - www.microsoft.com - DirectX, MSDN
 • Wodtke, M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X
 • IEEE Multimedia, IEEE - série časopisů - různé články

Osnova přednášek

 1. Úvod do multimédií, multimediální periferní zařízení, vztah zpracování signálu a multimédií
 2. Signálové procesory a jejich vlastnosti, příklad zpracování zvuku signálovým procesorem
 3. "Case study" návrhu systému se signálovým procesorem
 4. Komprese obrazu a video sekvencí
 5. Komprese zvuku
 6. Multimediální formáty dat
 7. Windows API pro práci s obrazem, rastrové operace
 8. Windows API pro práci s videem
 9. Rozhraní DirectX, DirectDraw, DirectShow
 10. Knihovna FFmpeg
 11. Rozhraní pro práci se zvukem
 12. Rozhraní OpenGL - rastrové operace
 13. Rozhraní Direct3D

Osnova počítačových cvičení

 1. Úvodní laboratorní cvičení, seznámení s pomůckami
 2. návrh zvukových filtrů a jejich realizace
 3. rastrové operace Windows API 
 4. zpracování videosekvencí
 5. komprese JPEG - nastavení koeficientů DCT
 6. DirectX rozhraní pro obraz a zvuk

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální test - až 10 bodů
 • Bodovaná počítačová cvičení - až 20 bodů
 • Individuální projekt - až 30 bodů
 • Písemná zkouška - až 40 bodů

Kontrolovaná výuka

Kontrolovaná výuka zahrnuje půlsemestrální test, bodovaná počítačová cvičení, individuální projekt a záverečnou zkoušku. Půlsemestrální test nemá náhradní termín a závěrečná zkouška má dva možné náhradní termíny.
Nahoru