Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Hardware/Software Codesign

HSC Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Aspekty návrhu výpočetních systémů na systémové úrovni. Optimalizace výsledné implementace HW/SW systému podle různých kritérií. Behaviorální popis funkce systému. Modely a implementace základních hardwarových a softwarových komponent a jejich rozhraní. Syntéza hardwarových a softwarových komponent. Přidělení příslušného behaviorálního popisu vybraným komponentám. Návrh rozhraní mezi komponentami. Plánování přístupu na sdílené komponenty. Techniky pro predikci a analýzu návrhu s ohledem na daná omezení. Algoritmy a nástroje pro automatizované rozdělování. Syntéza hardware, generování kódu. Verifikace. Heterogenní výpočetní architektury. Integrované návrhové prostředky. Studie optimalizovaných HW/SW systémů.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 zkouška, 25 půlsemestrální test, 25 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti rozumí teorii a technikám automatizovaného souběžného návrhu hardware a software výpočetních systémů optimalizovaných podle různých hledisek.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Teoretický základ pro analýzu a návrh HW/SW systémů.

Cíle předmětu

Seznámit studenty s problematikou souběžného návrhu technického a programového vybavení (hardware/software co-design) výpočetních systémů, s modely pro popis chování hardwarových a softwarových komponent a jejich vzájemnou interakcí, s algoritmy a technikami pro rozdělování a odhad kvality rozdělení na část softwarovou a část hardwarovou, se simulací, syntézou a verifikací výsledné implementace systému.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy modelování a simulace.

Literatura studijní

Literatura referenční

De Micheli, G., Rolf, E., Wolf, W.: Readings in Hardware/Software Co-design, Morgan Kaufmann; 1. vydání, 2001, 697 s., ISBN: 1558607021.

Osnova přednášek

 • Aspekty návrhu výpočetních systémů na systémové úrovni.
 • Optimalizace výsledné implementace HW/SW systému podle různých kritérií.
 • Behaviorální popis funkce systému.
 • Modely a implementace základních hardwarových a softwarových komponent a jejich rozhraní.
 • Syntéza hardwarových a softwarových komponent.
 • Přidělení příslušného behaviorálního popisu vybraným komponentám.
 • Návrh rozhraní mezi komponentami.
 • Plánování přístupu na sdílené komponenty.
 • Techniky pro predikci a analýzu návrhu s ohledem na daná omezení.
 • Algoritmy a nástroje pro automatizované rozdělování.
 • Syntéza hardware, generování kódu. Verifikace.
 • Heterogenní výpočetní architektury. Integrované návrhové prostředky.
 • Studie optimalizovaných HW/SW systémů.

Osnova ostatní - projekty, práce

Individuální projekt v rozsahu 13 hodin.

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální písemná zkouška a vypracování projektu v předepsaném termínu.

Podmínky zápočtu

Udělení zápočtu je podmíněno úspěšným absolvováním půlsemestrální písemné zkoušky a vypracováním projektu v předepsaném termínu.
Nahoru