Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Analýza a návrh informačních systémů

AIS Ak. rok 2007/2008 zimní semestr 5 kreditů

Softwarové projekty - životní cyklus vývoje. Modelovací jazyky - jazyky pro strukturované modelování, modelovací techniky jazyka UML 2.0. Úvod do plánování a sledování projektu, řízení projektu. Nástroje na podporu softwarového inženýství. Úvod do metodiky Unified process. Analýza a specifikace požadavků. Přechod od požadavků k implementaci - objektový business model, objektový model domény. Návrh architektury - vrstvy, rámce, vzory. Návrh databáze - mapování objektového modelu na relační databázi a objektově relační databázi. Návrh tříd a interakcí. Programování a testování. Refaktorizace. Návrh uživatelského rozhraní. Datové inženýrství - zajištění bezpečnosti a integrity dat, transakce a souběžnost. Business komponenty. Projekt zaměřený na analýzu požadavků a návrh.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 zkouška, 15 půlsemestrální test, 35 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti budou znát podstatu, základní metody a techniky používané při vývoji informačních systémů na úrovni, která je dále rozvíjena ve specializovaných předmětech. Jsou schopni vytvářet vhodné modely při analýze a návrhu informačních systémů a to zejména využitím objektově-orientovaného přístupu a modelovacích technik, které poskytuje jazyk UML.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se naučí formou projektu analyzovat problém a navrhovat jeho řešení. Naučí se obhajovat jak dílčí tak konečné výsledky projektu.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami a prostředky používanými při vývoji informačních systémů a naučit je tyto metody a prostředky používat.

Literatura studijní

 • Maciaszek, L.A., Liong, B.L.: Practical Software Engineering. A Case Study Approach. Harlow England, Addison-Wesley, 2005, 864 p., ISBN 0-321-20465-4. 
 • Arlow, J., Neustadt, I.: UML a unifikovaný proces vývoje aplikací. Computer Press, 2003, 408 s., ISBN: 80-7226-947-X.
 • Kanisová, H., Müller, M.: UML srozumitelně. Computer Press, 2004, 160 s., ISBN: 80-251-0231-9ISBN: 80-251-0231-9.
 • Larman, C.: Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development. Upper Saddle River, Prentice Hall, 736 p., 2005, ISBN 0-13-148906-2.

Literatura referenční

 • Maciaszek, L.A., Liong, B.L.: Practical Software Engineering. A Case Study Approach. Harlow England, Addison-Wesley, 2005, 864 p., ISBN 0-321-20465-4. 
 • Maciaszek, L.A.: Requirement Analysis and System Design, 2 ed. Addison-Wesley, Harlow England, 2005, 504 p., ISBN 0-321-20464-6.
 • Arlow, J., Neustadt, I.: UML a unifikovaný proces vývoje aplikací. Computer Press, 2003, 408 s., ISBN: 80-7226-947-X.

Osnova přednášek

  1. Softwarové projekty - životní cyklus vývoje.
  2. Modelovací jazyky - jazyky pro
   strukturované modelování, modelovací techniky jazyka UML 2.0.
  3. Úvod do plánování a sledování projektu, řízení projektu.
  4. Nástroje na podporu softwarového inženýství.
  5. Úvod do metodiky Unified process.
  6. Analýza a specifikace požadavků.
  7. Přechod od požadavků k implementaci - objektový business model, objektový model domény.
  8. Návrh architektury - vrstvy, rámce, vzory.
  9. Návrh databáze - mapování objektového modelu na relační databázi a objektově relační databázi. Návrh tříd a interakcí.
  10. Programování a testování.
  11. Refaktorizace.
  12. Návrh uživatelského rozhraní.
  13. Datové inženýrství - zajištění bezpečnosti a integrity dat, transakce a souběžnost. Business komponenty.

Osnova ostatní - projekty, práce

  • Neformální specifikace základních požadavků na část informačního systému, která je předmětem řešení projektu.
  • Dokumentace analýzy požadavků a návrhu vybrané části aplikace vytvořená v jazyce UML.

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální písemná zkouška, odevzdání a obhajoba výsledků projektu v předepsaných termínech.

Kontrolovaná výuka

Půlsemestrální písemná zkouška, vypracování projektu.

Podmínky zápočtu

Udělení zápočtu je podmíněno odevzdáním výsledků projektu a jejich obhajobou v předepsaných termínech a ziskem minimálně 25 bodů za bodované aktivity v průběhu semestru.
Nahoru