Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Prostředí distribuovaných aplikací

PDI Ak. rok 2007/2008 zimní semestr 5 kreditů

Obecná charakteristika distribuovaných prostředí. Typy distribuovaných prostředí. Návrh a modelování distribuovaných aplikací. Distribuované operační a souborové systémy. Distribuované databázové systémy. Technologie JSP, J2EE, JavaBeans, EJB, RPC, XML-RPC, SOAP, IIOP. Webové služby. Technologie CORBA, COM, DCOM. Využití XML v distribuovaných prostředích. Bezpečnost v distribuovaných aplikacích.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

50 zkouška, 15 půlsemestrální test, 35 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student porozumí koncepcím a principům distribuovaných prostředí, seznámí se s tvorbou aplikací pro distribuovaná prostředí a zajištěním bezpečnosti v distribuovaných systémech.

Cíle předmětu

Porozumět principům a tvorbě aplikací pro distribuovaná prostředí, získat přehled v moderních distribuovaných prostředích, být schopen použít aplikační rozhraní pro různá programová prostředí.

Literatura studijní

 • Tanenbaum, A.: Modern Operating Systems. Prentice Hall, 2001, ISBN: 0130313580
 • Stevens, W.R. "UNIX Network Programming." Vol. 1, The Sockets Networking API, 2004, ISBN: 0131411551
 • Stevens, W.R. "UNIX Network Programming." Vol. 2, Interprocess Communications, 1999, ISBN: 0130810819

Literatura referenční

 • Tanenbaum, A., Steen, M.: Distributed Systems: Principles and Paradigms. Prentice Hall, 2002, ISBN: 0130888931

Osnova přednášek

 1. Obecná charakteristika distribuovaných prostředí
 2. Typy distribuovaných prostředí
 3. Návrh a modelování distribuovaných aplikací
 4. Distribuované operační a souborové systémy
 5. Kosistence a replikace 
 6. Distribuované databázové systémy
 7. JSP, J2EE, JavaBeans, EJB
 8. RPC, XML-RPC, SOAP, IIOP
 9. Webové služby
 10. CORBA, Real-time CORBA
 11. COM, DCOM
 12. Využití XML v distribuovaných prostředích
 13. Bezpečnost v distribuovaných aplikacích
 14. Tvorba klusterů

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Dokumentace analýzy požadavků a návrhu vybrané části aplikace pro vybraná distribuovaná prostředí, vytvořená v jazyce UML.
 • Implementace vybrané aplikace pro zvolená distribuovaná prostředí.

Průběžná kontrola studia

Analýza požadavků a návrh projektu, vypracování projektu, půlsemestrální test.
Nahoru