Detail předmětu

Angličtina 1: mírně pokročilí 1

BAN1 Ak. rok 2006/2007 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět je zaměřen na základní gramatiku: časy, věty časové a podmínkové, infinitiv, členy,nepřímou řeč, atd. Rozvíjí se slovní zásoba a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci v každodenních situacích, psaní dopisů, interview, životopis, vyplňování formulářů. Při práci s technickými texty se studenti seznámí se základní odbornou terminologií.

Garant předmětu

Rujbrová Šárka, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český, anglický

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

80 zkouška, 20 půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Cvičící

Rujbrová Šárka, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti si osvojí gramatiku a slovní zásobu a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci a písemný projev, a seznámí se se základní odbornou terminologií.

Cíle předmětu

Cílem předmětu pro mírně pokročilé studenty je rozšiřování slovní zásoby a znalosti gramatiky a rozvíjení čtyř základních jazykových dovedností: čtení, psaní, mluvení a poslechu. Studenti se seznámí se základní odbornou terminologií.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Úspěšné absolvování angličtiny pro začátečníky, například na střední škole nebo na FIT VUT, nebo získání "10 - 11" bodů ve vstupním testu.

Literatura studijní

 • Murphy, R.: Essential grammar in Use. With answers. Cambridge University Press, 1990.
 • Peprník, Zárubová, Nangonová: Angličtina pro jazykové školy I. SPN Praha, 1986.
 • Juránková, V., Sládková, E.: 222 cvičení z anglické mluvnice. S klíčem. MC nakladatelství Brno, 1993.
 • Taylor, L.: International Express Pre-Intermediate. Soubor technických odborných textů, New edition, Student's Book, Units 1 - 6.
 • Pro samostatnou domácí práci: http://www.feec.vutbr.cz/et

Literatura referenční

 • Soars, J., Soars, L.: Headway pre-Intermediate Student's Book, Oxford University Press
 • Soars, J., Soars, L.: Headway pre-Intermediate Work Book, Oxford University Press
 • Murphy, R.: Essential grammar in Use. With answers. Cambridge University Press, 1990.
 • Taylor, L.: International Express Pre-Intermediate. New edition, Student's Book, Units 1 - 6.

Osnova numerických cvičení

 1. Unit 1: Opakování slovesných časů, tvoření otázek, specifika slovních druhů, předávání osobních údajů.
 2. Unit 2: Přítomný čas prostý a průběhový, specifika. Skupiny sloves. Navazování kontaktů.
 3. Unit 2, dokončení: pevná slovní spojení, umění konverzace. Popis a charakteristika firmy.
  Unit 3: Minulý čas: vysvětlení a základní procvičení.
 4. Unit 3, dokončení: prostý minulý versus průběhový minulý čas, slovotvorba, předložkové výrazy času, tvoření záporných významů pomocí předpon. Způsoby trávení volného času.
 5. Unit 4: Vyjadřování budoucnosti, procvičování. Ubytování se v hotelu.
 6. Unit 4: Dokončení: slova a symboly. Písemná komunikace, různé druhy. Pobyt v hotelu.
 7. Opakování lekcí 1-6. Půlsemestrální test.
 8. Unit 5: Nepočitatelná a počitatelná podstatná jména, vyjadřování množství, procvičování. Stravování.
 9. Unit 5: Dokončení: Pevná slovní spojení. Životní styl: srovnání velkoměsta a venkova. V restauraci.
 10. Unit 6: Stupňování přídavných jmen, synonyma a antonyma, procvičení. Cestování.
 11. Unit 6: Pokračování: Pevná slovní spojení z oblasti cestování. Změny ve společenském životě.
 12. Unit 6: Dokončení: sjednávání schůzek. Závěrečné shrnutí a opakování.
 13. Semestrální test.

Podmínky zápočtu

Půlsemestrální a semestrální test.
Nahoru