Detail předmětu

Přístupové a transportní sítě

PTS Ak. rok 2006/2007 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Způsoby připojení koncových zařízení sítě (telefonní přístroje, faxy, počítače, apod.) pomocí pevných a mobilních přístupových sítí ke koncovým spojovacím uzlům transportní sítě. Digitální telefonní ústředny jako součást přístupových i transportních sítí. Vícenásobné využití přenosových cest. Digitální přenosové systémy. Rámec E1. Plesiochronní digitální hierarchie. Základy Synchronní digitální hierarchie.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

70 zkouška, 30 laboratoře

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Komplexní přehled se všemi souvislostmi řešení přístupových a transportních sítí a jejich prostředků, zejména s ohledem na perspektivní řešení integrace sítí a služeb. Pohled na síť, která je chápána jako nejrozsáhlejší kybernetický stroj na světě, řízený z koncových zařízení. Procesy tohoto řízení, jakož i jeho organizace, umožňující proniknout do základů řízení. Tyto poznatky zejména z organizace řízení uplatnit i v jiných oblastech hospodářského a společenského života.

Cíle předmětu

Podat ucelený přehled o všech nejdůležitějších částech telekomunikační sítě, která je zde chápána jako prostředek pro doručení informace k požadovanému adresátovi v požadované kvalitě. Jedná se o koncová zařízení, řešení přístupových sítí, prostředky koncentrace provozu, integrace služeb, vícenásobného využití přenosových médií, dále efektivní využití těchto prostředků, zkracování neproduktivnívh dob, optimální řešení konfigurace transportních sítí.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalosti z elektrotechniky a elektroniky, a přenosu elektrických signálů.

Literatura studijní

 • ŠKORPIL, V.: Digitální přenosové systémy. PC DIR, Brno, 1995.
 • KAPOUN, V.: Digitální ústředny. VUT, Brno, 1998
 • KAPOUN, V.: Části komunikačních systémů. VUT, Brno, 1995.
 • KAPOUN, V.: Přístupové a transportní sítě. VUT, Brno, 1999.
 • NORRIS, M.: Communication Technology Explained. Wiley, New York, 2000, ISBN 0-471-98625-9.
 • WAGGENER, W.: Pulse Code Modulation systems design. Artech house, London, 1999, ISBN 0-89006-776-7.

Literatura referenční

 • KAPOUN, V.: Části komunikačních systémů. VUT, Brno, 1995.
 • KAPOUN, V.: Přístupové a transportní sítě. VUT, Brno, 1999.
 • STUCHLÝ, V.: Počítače a komunikace. Computer Press, Prague 1996.
 • ŠÁREK, M.: Digitální přenosové systémy. PC DIR, Brno, 1995.
 • KAPOUN, V.: Digitální ústředny. VUT, Brno, 1998.
 • NORRIS, M.: Communication Technology Explained. Wiley, New York, 2000, ISBN 0-471-98625-9.

Osnova přednášek

 1. Druhy, specifikace a funkce sítí.
 2. Vývoj a vlastnosti sítí.
 3. Zvyšování efektivnosti přístupových sítí.
 4. Přepravní sítě. Vlastnosti a požadavky.
 5. Spojovací prostředky přepravních sítí.
 6. Digitální telefonní ústředny veřejné.
 7. Digitální telefonní ústředny pobočkové.
 8. Vnitřní řízení sítě. Číslování, tarifování.
 9. Digitální přenosové systémy.
 10. Rámec E1.
 11. Komprese.
 12. Měření přenosových systémů.
 13. Úvod do SDH.

Osnova laboratorních cvičení

 1. Testování telefonního přístroje.
 2. Faximilní přístroj.
 3. Záznamové zařízení telefonních přístrojů.
 4. Muldexy PCM.
 5. Digitální telefonie.
 6. Koncentrátory, podvojná a dvojitá přípojka.
 7. Maticový spínač, vlastnosti a řízení spojování.
 8. Digitální spínače, vlastnosti a řízení spojování.
 9. Signalizace po společném kanále.
 10. Zařízení PCM30U - horká linka.
 11. Kvantizační zkreslení na PCM30U.
 12. Převodní charakteristika PCM30U.
 13. Zařízení PDH.

Průběžná kontrola studia

Kontrola příprav a protokolů v laboratořích a počítačových cvičeních, kontrola krátkodobých úkolů.

Podmínky zápočtu

Aktivní účast na povinných laboratořích (max 30 bodů). Odevzdání pravidlům odpovídajících protokolů a dohodnutých písemných prací.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru