Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Service Sciences

SES Ak. rok 2006/2007 letní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Současný ekonomický růst v sektoru služeb v globální ekonomice nemá žádnou paralelu v historii lidstva z pohledu rychlosti a rozsahu migrace pracovních sil. I největší výrobní firmy mohou sledovat dramatický posun na procentech jejich příjmů, které získávají ze služeb. Potřeba inovací v oblasti servisu, jako inhibitoru dalšího ekonomického růstu, stejně jako růst kvality a produktivity, staví služby do pozice, na které ještě nikdy nebyly. Služby si získávají hlavní pozornost v globální konkurenci, speciálně služby vyžadující velkou znalost v oblasti zvyšování výkonnosti. Výzvou pro inovátory v oblasti služeb je multidisciplinární povaha služeb, integrující technologie, ekonomii, sociální vědy a zákaznické inovace. Služby v oblasti IT jsou integrální součástí celého procesu.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky

Bodové hodnocení

Zajišťuje ústav

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Orientovat se v pojmech a postupech užívaných při poskytování IT služeb.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Být schopen správně reagovat na požadavky a úkoly kladené při poskytování služeb v oblasti IT.

Cíle předmětu

Předmět představuje vývoj v oblasti "service science", jako nové multidisciplinární oblasti vědy a výzkumu, a tím nastínil možnosti, které dává více systematický přístup v oblasti inovací v oblasti služeb. Předmět je zaměřen na postupy a řešení platňovaná především v oblasti poskytování služeb IT.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Prerekvizity nejsou požadovány.

Literatura studijní

 • Odkazy na internet podle pokynů vyučujících.

Osnova přednášek

 1. IS/IT outsourcing (část 1): Pojem "services science".
 2. IS/IT outsourcing (část 2).
 3. IS/IT outsourcing (část 3).
 4. IBM IDC model: Přehled.
 5. Customer Support Center.
 6. Server System Operations & Desktop Client Support (část 1).
 7. Server System Operations & Desktop Client Support (část 2).
 8. Exkurse a demonstrační cvičení ve vybrané firmě.
 9. Network Services Delivery (část 1).
 10. Network Services Delivery (část 2).
 11. Mainframe services.
 12. Outsourcing Infrastructure Services, Customer Support Services.
 13. Další vývoj v oblasti "outsoursing" služeb IT

Kontrolovaná výuka

Aktivní účast na přednáškách. Zameškaná výuka se nenahrazuje.

Podmínky zápočtu

Přítomnost na přednáškách: Ke konci každé přednášky vyplní studenti anketní lístek.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru