Detail předmětu

Algoritmy

IAL Ak. rok 2006/2007 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Přehled základních datových struktur a jejich použití. Principy dynamického přidělování paměti. Specifikace abtraktních datových typů (ADT). Specifikace a implementace ADT: seznamy, zásobník, fronta, množina, pole, vyhledávací tabulka, graf, binární strom. Algoritmy nad binárním stromem. Vyhledávání: sekvenční, v neseřazeném a seřazeném poli, vyhledávání se zarážkou, binární vyhledávání, binární vyhledávácí strom, vyvážený strom (AVL). Vyhledávání v tabulkách s rozptýlenými položkami. Řazení, principy, řazení bez přesunu položek, řazení podle více klíčů. Nejznámější metody řazení: Select-sort, Bubble-sort, Heap-sort, Insert-sort a jeho varianty, Shell-sort, Quick sort v rekurzívní a nerekurzívní notaci, Merge-sort, List-merge-sort, Radix-sort. Sekvenční metody řazení. Rekurze a algoritmy s návratem. Vyhledávání podřetězců v textu. Dokazování programů, tvorba dokázaných programů.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 zkouška, 15 půlsemestrální test, 35 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Seznámit se s metodami dokazování správnosti programů a s tvorbou dokázaných programů. Seznámit se základními principy složitosti algoritmů. Seznámit se základními abstraktními datovými typy a strukturami, naučit se je implementovat a používat. Seznámit se s principy dynamického přidělování paměti. Naučit se rekurzívní a nerekurzívní zápisy základních algoritmů. Naučit se vytvářet a analyzovat algoritmy vyhledávání a řazení.

Cíle předmětu

Seznámit se s metodami dokazování správnosti programů a s tvorbou dokázaných programů. Seznámit se základními principy složitosti algoritmů. Seznámit se základními abstraktními datovými typy a strukturami, naučit se je implementovat a používat. Seznámit se s principy dynamického přidělování paměti. Naučit se rekurzívní a nerekurzívní zápisy základních algoritmů. Naučit se vytvářet a analyzovat algoritmy vyhledávání a řazení.

Prerekvizity

Literatura studijní

 • Honzík, J., Hruška, T., Máčel, M.: Vybrané kapitoly z programovacích technik, Ed.stř.VUT Brno,1991.
 • Knuth, D.: The Art of Computer programming, Vol.1,2,3. Addison Wesley, 1968
 • Wirth, N.: Alorithms+Data Structures=Programs, Prentice Hall, 1976
 • Horovitz, Sahni: Fundamentals of Data Structures.
 • Amsbury, W: Data Structures: From Arrays to Priority Queues.
 • Cormen, T. H., Leiserson, Ch.E., Rivest, R.L.: Introduction to Algorithms.
 • Aho A.V., Hoppcroft J.E., Ullman J.D.: Data Structures and Algorithms.
 • Kruse, R.L.: Data Structures and Program Design. Prentice- Hall,Inc. 1984
 • Baase, S.: Computer Algorithms - Introduction to Design and Analysis. Addison Wesley, 1998

Literatura referenční

 • Honzík, J., Hruška, T., Máčel, M.: Vybrané kapitoly z programovacích technik, Ed.stř.VUT Brno,1991.
 • Knuth, D.: The Art of Computer programming, Vol.1,2,3. Addison Wesley, 1968
 • Wirth, N.: Alorithms+Data Structures=Programs, Prentice Hall, 1976
 • Horovitz, Sahni: Fundamentals of Data Structures.
 • Amsbury, W: Data Structures: From Arrays to Priority Queues.
 • Cormen, T.H., Leiserson, Ch.E., Rivest, R.L.: Introduction to Algorithms.
 • Aho A.V., Hoppcroft J.E., Ullman J.D.: Data Structures and Algorithms.
 • Kruse, R.L.: Data Structures and Program Design. Prentice- Hall,Inc. 1984
 • Baase, S.: Computer Algorithms - Introduction to Design and Analysis. Addison Wesley, 1998

Osnova přednášek

 • Přehled datových struktur. Abstraktní datový typ a jeho specifikace.
 • Specifikace, implementace a použití ADT seznam.
 • Specifikace, implementace a použití ADT zásobník, fronta. Vyčíslení výrazů s použitím zásobníku.
 • ADT pole, množina, graf, binární strom.
 • Algoritmy nad binárním stromem.
 • Vyhledávání, sekvenční, v poli, binární vyhledávání.
 • Binární vyhledávácí stromy, AVL strom.
 • Vyhledávání v tabulkách s rozptýlenými položkami.
 • Řazení, principy, bez přesunu, s vícenásobnám klíčem.
 • Známé metody řazení polí
 • Známé motody řazení polí, řazení souborů.
 • Rekurze, algoritmy s návratem.
 • Dokazování správnosti programů, tvorba dokázaných programů.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Dvě individuálně vypracovávané domácí úlohy
 • Projekt společný s předmětem IFJ vypracovává a obhajuje pětice studentů.

Průběžná kontrola studia

 • Opravované domácí úlohy - 20 bodů
 • Půlsemestrální písemná zkouška - 15 bodů
 • Hodnocený projekt s obhajobou - 15 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 50 bodů

Podmínky zápočtu

 • Získání minimálně 20 bodů za semestr.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, povinný
Nahoru