Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Hardware/Software Codesign

HSC Ak. rok 2007/2008 zimní semestr 5 kreditů

Aspekty návrhu výpočetních systémů na systémové úrovni. Optimalizace výsledné implementace HW/SW systému podle různých kritérií. Behaviorální popis funkce systému. Modely a implementace základních hardwarových a softwarových komponent a jejich rozhraní. Syntéza hardwarových a softwarových komponent. Přidělení příslušného behaviorálního popisu vybraným komponentám. Návrh rozhraní mezi komponentami. Plánování přístupu na sdílené komponenty. Techniky pro predikci a analýzu návrhu s ohledem na daná omezení. Algoritmy a nástroje pro automatizované rozdělování. Syntéza hardware, generování kódu. Verifikace. Heterogenní výpočetní architektury. Integrované návrhové prostředky. Studie optimalizovaných HW/SW systémů.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 zkouška, 25 půlsemestrální test, 25 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti rozumí teorii a technikám automatizovaného souběžného návrhu hardware a software výpočetních systémů optimalizovaných podle různých hledisek.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Teoretický základ pro analýzu a návrh HW/SW systémů.

Cíle předmětu

Seznámit studenty s problematikou souběžného návrhu technického a programového vybavení (hardware/software co-design) výpočetních systémů, s modely pro popis chování hardwarových a softwarových komponent a jejich vzájemnou interakci, s algoritmy a technikami pro rozdělování a odhad kvality rozdělení na část softwarovou a část hardwarovou, se simulací, syntézou a verifikací výsledné implementace systému.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy modelování a simulace.

Literatura studijní

 • Přednáškové materiály v elektronické formě

Literatura referenční

De Micheli, G., Rolf, E., Wolf, W.: Readings in Hardware/Software Co-design, Morgan Kaufmann; 1. vydání, 2001, 697 s., ISBN: 1558607021.

Osnova přednášek

 • Aspekty návrhu výpočetních systémů na systémové úrovni.
 • Optimalizace výsledné implementace HW/SW systému podle různých kritérií.
 • Behaviorální popis funkce systému.
 • Modely a implementace základních hardwarových a softwarových komponent a jejich rozhraní.
 • Syntéza hardwarových a softwarových komponent.
 • Přidělení příslušného behaviorálního popisu vybraným komponentám.
 • Návrh rozhraní mezi komponentami.
 • Plánování přístupu na sdílené komponenty.
 • Techniky pro predikci a analýzu návrhu s ohledem na daná omezení.
 • Algoritmy a nástroje pro automatizované rozdělování.
 • Syntéza hardware, generování kódu. Verifikace.
 • Heterogenní výpočetní architektury. Integrované návrhové prostředky.
 • Studie optimalizovaných HW/SW systémů.

Osnova ostatní - projekty, práce

Individuální projekt v rozsahu 13 hodin.

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální písemná zkouška a vypracování projektu v předepsaném termínu.

Podmínky zápočtu

Zápočet není ustanoven.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru