Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Vybrané problémy OOM v perzistentních systémech

VPD Ak. rok 2003/2004 letní semestr

Předmět prohlubuje znalosti v oblasti programovacích jazyků, modelování a databázových systémů získaných v inženýrském studiu oboru Informatika a výpočetní technika. Přednášky pokrývají následující témata: Vývoj metod programování směrem k objektově orientovanému paradigmatu. Základní rysy objektově orientovaného modelu v klasických programovacích jazycích. Rozšíření objektově orientovaného modelu v persistentních systémech. Objektově-orientované databázové systémy. Moderní rysy objektově-orientovaných databázových systémů - role, vícetypovost, využití kolekcí. Implementační modely objektově-orientovaných persistentních systémů CORBA, COM.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

39 hod. přednášky

Bodové hodnocení

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Získat přehled o objektově-orientovaných persistentních systémech se schopností se účastnit jejich využití i teoretického zkoumání.

Cíle předmětu

Získat přehled v systémech, které kombinují objektovou orientovanost s trvalým uchováváním údajů. Konkrétně se zaměřit na objektově orientované databázové systémy a jejich aplikace.

Literatura studijní

 • Catell, R.G.G.: The Object Database Standard: ODMG - 93, Release 1.1, Morgan Kaufmann Publishers 1994 , San Francisco, p. 176
 • Coad, P., Yourdon, E.: Object-Oriented Analysis, Yourdon Press, Engelwood Cliffs, New Jersey 1991.

Literatura referenční

 • Jacobson, I.: Object-Oriented Software Engineering - A Use case Driven Approach, Addison Wesley, ACM Press 1992, p.524
 • Ellis, M.,A., Stroustrup,B.: The Annotated C++ Reference Manual, Addison - Wesley Publishing Company 1992, p.453
 • Hudhes, J.,G.: Object-Oriented Databases, Prentice Hall 1991, p. 280
 • Gray, M.D.P., Kulkarni, K.G., Paton, N.W.: Object-Oriented Databases - A Semantic Data Model Approach, Prentice Hall 1992, p. 237
 • Agent Technology: Foundations, Applications, Prodeedings
 • Developing Distributed and E-Commerce Applications Darrel Ince
 • Kenneth C. Laudon: E-Commerce: Business. Technology, 2002
 • Elisa Bertino:Intelligent Database Systems, Addison-Wesley 2001
 • Jacques Ferber: Multi-Agent Systems: An Introduction,1999

Osnova přednášek

 • Vývoj metod programování směrem k objektově orientovanému paradigmatu.
 • Základní rysy objektově orientovaného modelu v klasických programovacích jazycích.
 • Implementační modely v klasických objektově orientovaných jazycích.
 • Rozšíření objektově orientovaného modelu v persistentních systémech.
 • Objektově-orientované databázové systémy.
 • Vztah objektově orientovaného a relačního modelu.
 • Přehled stávajících objektově orientovaných databázových systémů, O2, ODMG, G2.
 • Moderní rysy objektově-orientovaných databázových systémů - role, vícetypovost
 • Kolekce a vztahy.
 • Implementační modely objektově-orientovaných persistentních systémů.
 • Distribuované zpracování objektů.
 • CORBA, COM.
 • Prezentační modely objektově orientovaných databázových systémů.

Průběžná kontrola studia

diskuze na doktorandských přednáškách, zpracování vlastní tématické práce

Kontrolovaná výuka

pouze přednášky
Nahoru