Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Kódování a komprese dat

KKO Ak. rok 2007/2008 letní semestr 5 kreditů

Úvod do teorie komprese dat. Ztrátové a bezztrátové metody, adaptivní metody, statistické - Huffmanovo a aritmetické kódování, slovníkové metody LZ77, 78, transformační kódování,  Burrows-Wheelerova transformace. Obvodová podpora komprese dat.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

70 zkouška, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Gajda Zbyšek, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Šimek Václav, Ing. (UPSY FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Teoretický základ moderního přístupu k práci s daty s kompresí a opravou chyb.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Význam moderních forem komprese dat.

Cíle předmětu

Seznámit studenty se základními kompresními technikami, metodami bezztrátové i ztrátové komprese dat a jejich účinností, statistickými a slovníkovými metodami a obvodovou podporou komprese dat.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost činnosti základních jednotek počítače.

Literatura studijní

 • Přednáškové materiály v elektronické formě.

Literatura referenční

 • Salomon, D.: Data Compression. The Complete Reference, Second Edition, Springer 2000, ISBN 0-387-95045-1

Osnova přednášek

 • Úvod do teorie komprese.
 • Základní kompresní metody.
 • Statistické a slovníkové metody.
 • Huffmanovo kódování.
 • Huffmanovo adaptivní kódování.
 • Aritmetické kódování. Komprese textu.
 • Ztrátové a bezztrátové komprese dat.
 • Slovníkové metody, LZ77, 78.
 • Varianty LZW.
 • Transformační kódování, Burrows-Wheelerova transformace.
 • Další metody.
 • Obvodová podpora pro kompresi dat, MXT. 

Osnova ostatní - projekty, práce

Individuální zadání projektů.

Průběžná kontrola studia

Vypracování projektu s prezentací.

Podmínky zápočtu

Vypracování projektu s prezentací.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru