Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Management projektů

MPR Ak. rok 2007/2008 letní semestr 5 kreditů

Životní cyklus projektu. Procesně orientovaná organizace. Procesy projektového řízení. Základní pojmy řízení procesů. Definování procesů. Měření výkonnosti a kvality procesů. Motivační faktory pro zdokonalování procesů. Techniky průběžného zdokonalování procesů. Struktura projektového týmu pro zdokonalování procesů. Vztah řízení procesů k řízení projektů a k celkovému řízení kvality. Aplikace procesů v řízení projektů. Programová podpora pro uplatnění procesů v projektovém řízení. Standardy a normy pro projektové a procesní řízení.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 4 hod. cvičení, 22 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 zkouška, 10 půlsemestrální test, 8 cvičení, 32 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student bude schopen: vytvářet plány a pomocné plány projektů, identifikovat monitorovací a řídící mechanizmy projektů v IT, definovat projektové zdroje pro přidělení k úkolům a přerozdělení zdrojů. Student porozumí vztahům mezi řízením procesů a řízením projektů. Student se seznámí s posuzováním projektových a produktových procesů a porozumí technikám zdokonalování procesů.

Cíle předmětu

Získat reálnou představu o principech, smyslu, roli a ostatních aspektech řízení procesů v projektech IT. Pochopit vztahy řízení procesů k řízení projektů a k TQM (Total Quality Management). Vytvořit si jasné představy o potřebách úspěšného řízení projektů. Seznámit se s metrikami softwarových produktů. Seznámit se se základními standardy a normami projektového řízení. Seznámit se s metodami měření kvality procesů, s postupy implementace řízení procesů a se základními standardy a normami procesního řízení.

Literatura studijní

 • Rosenau, M.D.: Řízení projektů, Computer Press, 2003, 344 s., ISBN 80-7226-218-1.
 • Dobie, C.: A handbook of project management: a complete guide for beginners to professionals. Crows Nest: Allen & Unwin, 2007.
 • Ebert, Ch., Dumke, R.: Software measurement: establish, extract, evaluate, execute. Heidelberg: Springer-Verlag, 2007.
 • Ginger, L., Parviz, F.: Metrics for Project Management, Formalized Approaches, Management Concepts, Inc., 2006, ISBN 1-56726-166-3.
 • Goodman, F. A.: Process-based software project management. Boca Raton: Auerbach Publications, 2006.
 • Guckenheimer, S., Perez, J.: Efektivní softwarové projekty. Brno : Zoner Press, 2007.
 • Charrel, P., Daniel, G.: Project management and risk management im complex projects: studies in organizational semiotics. Dordrecht: Springer, 2007.
 • Chrissis, M., Konrád, M., Shrum, S.: CMMI: guidelines for process integration and product improvement. Upper Saddle River: Addison-Wesley, 2007.
 • Kerzner, H.: Using the Project Management Maturity Model, Wiley 2005, ISBN 0-471-69161-5.
 • Kerzner, H.: Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. Hoboken: John Wiley, 2006.
 • Kliem, L., Ludin I., Robertson, K.: Project Management Methodology, Marcel Dekker Inc., 1997.
 • Lessard, Ch., Lessard, J.: Project managemnt for engineering design. Colorado; Morgan & Claypool Publishers, 2007.
 • Persse, J.: Project management success with CMMI: seven CMMI process areas. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2007.
 • Schwalbe, K.: Information technology project management. Boston: Thompson Course Technology, 2006.
 • Stellman, A., Greene, J.: Applied software project management. Sebastopol: O´Reilly, 2006.

Literatura referenční

 • Schulte, P.: Complex IT Project Management, AUERBACH PUBLICATION, 2004, 314 p., ISBN 0-8493-1932-3.
 • Duncan, R.: A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, Project Management Institute, 2004, 380 p., ISBN 1-9306-9945-X.
 • Rosemann, M.: Process Management, Springer - Verlag, 2003, 337 p., ISBN 3-540-43499-2.
 • Dyba, T.: Process Improvement in Practice: A Handbook for IT Companies, Kluwer Academic, 2004, 113 p., ISBN 1-4020-7869-2.
 • Munson, C.: Software Engineering Measurement, AUERBACH PUBLICATION, 2003, 443 p., ISBN 0-8493-1503-4.
 • Goldratt, E.M.: Kritický řetěz, AFNOR, 2002, 265 s., ISBN 2-1246-5613-9.
 • Hallows, J.: Information Systems Project Management, AMACON, 2005, 288 p., ISBN 0-8144-7273-7.

Osnova přednášek

 1. Úvod. Základní pojmy, proč je důležité projektové řízení, souvislosti projektového řízení, procesy projektového řízení.
 2. Principy uplatnění procesního přístupu k řízení projektů.
 3. Proces definování projektu.
 4. Procesy plánování projektu.
 5. Procesy organizování projektu.
 6. Procesy provádění projektu
 7. Procesy řízení projektu.
 8. Proces uzavření projektu.
 9. Měření kvality a výkonnosti procesů.
 10. Principy zdokonalování procesů.
 11. Metody a postupy využívané v projektovém řízení. Kritický řetěz.
 12. Standardy a normy v projektovém a v procesním řízení.
 13. Softwarová podpora pro řízení projektů a procesů.

Osnova ostatní - projekty, práce

Studenti pracují v týmech (až 10 studentů/tým), analyzují reálný problém a implementují jeho řešení jako řízený projekt. Zaznamenávají metriky procesů. Jsou průběžně kontrolovány milníky.

Průběžná kontrola studia

Bodové hodnocení dvou domácích úloh a půlsemestrálního testu. Průběžná kontrola řešení projektu vedoucím.
Nahoru