Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Počítačové vidění

POV Ak. rok 2007/2008 zimní semestr 5 kreditů

Seznámení se principy a metodami počítačového vidění, metody a způsoby snímání scény, metody předzpracování (statistické zpracování) obrazu, metody filtrace, vyhledávání vzorů ("pattern recognition"), integrální transformace - Fourierova transformace, morfologie obrazu, klasifikátory, automatické třídění, 3D metody počítačového vidění, otevřené problémy počítačového vidění.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 zkouška, 10 půlsemestrální test, 40 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí s principy a metodami počítačového vidění. Naučí se detailně vybraným metodám a způsobům snímání scény. Seznámí se i s možnostmi zpracování nasnímaných dat a reprezentací výsledků. Naučí se aplikovat získané znalosti prakticky formou projektů.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se zdokonalí v týmové práci, matematice a použití jazyka C.

Cíle předmětu

Seznámit se s principy a metodami počítačového vidění. Naučit se detailně vybraným metodám a způsobům snímání scény. Seznámit se s možnostmi zpracování nasnímaných dat a reprezentací výsledků. Naučit se aplikovat získané znalosti prakticky formou projektů.

Literatura studijní

 • Žára, J., kol.: Počítačová grafika-principy a algoritmy, Grada, 1992, ISBN 80-85623-00-5
 • Forsyth, D. A., Ponce, J.: Computer Vision A Modern Approach, Prentice Hall, New Jersey, USA, 2003, ISBN 0-13-085198-1

Literatura referenční

 • Horn, B.K.P.: Robot Vision, McGraw-Hill, 1988, ISBN 0-07-030349-5
 • Hlaváč, V., Šonka, M.: Počítačové vidění, Grada, 1993, ISBN 80-85424-67-3 
 • Russ, J.C.: The IMAGE PROCESSING Handbook, CRC Press, 1995, ISBN 0-8493-2532-3
 • Bass, M.: Handbook of Optics, McGraw-Hill, New York, USA, 1995, ISBN 0-07-047740-X

Osnova přednášek

 1. Úvod, motivace, základní principy, aplikace (5.10.2007 Zemčík slajdy)
 2. Clustering, hlukování, statistické metody (12.10.2007 Španěl slajdy)
 3. Rozpoznávání objektů metodou AdaBoost (19.10.2007 Hradiš slajdy)
 4. Segmentace, analýza barev, analýza histogramu, clustering (26.10.2007 Španěl slajdy)
 5. Analýza a extrakce příznaků z textur (2.11.2007 Španěl slajdy)
 6. Detekce geometrických tvarů, Houghova transformace, RHT (9.11.2007 Richter ÚAMT FEKT slajdy)
 7. 3D metody počítačového vidění, registrace, rekonstrukce (16.11.2007 Richter, ÚAMT FEKT slajdy)
 8. Invariantní oblasti obrazu (23.11.2007 Beran slajdy)
 9. Detekce a parametrizace objektů v obraze, transformace, RANSAC (30.11.2007 Potúček slajdy)
 10. Průmyslové aplikace (7.12.2007 Zemčík)
 11. Dopravní aplikace (14.12.2007 Zemčík - viz http://www.unicam.cz)
 12. Závěr, optimalizace, otevřené problémy počítačového vidění (21.12.2007 Zemčík)

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Individuálně zadávané projekty v době trvání celého kurzu.

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální test, individuální projekt.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru