Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Inteligentní systémy

SIN Ak. rok 2007/2008 zimní semestr 5 kreditů

Pojem inteligentní systém, modelování inteligentních systémů, role simulace v návrhu a vývoji inteligentních systémů, práce s nejistou a neúplnou informací, základy "soft computing", agentní a multiagentní architektury, učící se adaptivní systémy, zpětnovazební učení, plánování, multiagentní systémy, robotické systémy, expertní systémy.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 10 hod. cvičení, 2 hod. pc laboratoře, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 20 půlsemestrální test, 10 laboratoře, 10 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají přehled o principech a metodách vývoje inteligentních systémů.

Cíle předmětu

Seznámit studenty s teorií a principy inteligentních systémů.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy umělé inteligence: Jazyky LISP a Prolog, Řešení úloh, prohledávání stavového prostoru, principy strojového učení. Základy modelování a simulace: Systém, model, simulace, simulační čas, systémy s diskrétními událostmi, simulace spojitých systémů.

Literatura studijní

 1. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 2. Negnevitsky, M.: Artificial Intelligence, Addison Wesley, 2001, ISBN 0-321-20466-2
 3. Sutton, R.S., Barto, A.G.: Reinforcement Learning - An Introduction, The MIT Press, Cambridge, MA, 1992
 4. Mitchel, T.: Machine Learning. McGraw Hill, 1997
 5. Zeigler, B.P.: Theory of Modeling and Simulation, Academic Press; 2 edition (March 15, 2000), ISBN 978-0127784557

Literatura referenční

 1. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 2. Negnevitsky, M.: Artificial Intelligence, Addison Wesley, 2001, ISBN 0-321-20466-2
 3. Sutton, R.S., Barto, A.G.: Reinforcement Learning - An Introduction, The MIT Press, Cambridge, MA, 1992
 4. Mitchel, T.: Machine Learning. McGraw Hill, 1997
 5. Zeigler, B.P.: Theory of Modeling and Simulation, Academic Press; 2 edition (March 15, 2000), ISBN 978-0127784557

Osnova přednášek

 1. Úvod
 2. Přehled problematiky inteligentních systémů
 3. Na modelech založený vývoj inteligentních systémů
 4. Základy soft computingu
 5. Agentní a multiagentní architektury
 6. Učící se a adaptivní systémy
 7. Zpětnovazební (motivované) učení
 8. Plánování a rozvrhování
 9. Robotické systémy a jejich aplikace
 10. Základy teorie her
 11. Multiagentní systémy a jejich aplikace
 12. Expertní systémy
 13. Dodatky, Závěr

Osnova numerických cvičení

 1. Jazyky pro umělou inteligenci
 2. Základy Smalltalku
 3. Modelování na bázi DEVS
 4. Modelování inteligentních systémů
 5. Simulovaná robotika

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Individuální projekt - návrh a realizace jednoduchého inteligentního systému

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální písemný test
 • Cvičení u počítače
 • Individuální projekt

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru