Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Modelování a simulace

MSD Ak. rok 2003/2004 zimní semestr

Simulační systémy, jejich klasifikace. Principy implementace simulačních systémů. Využití obecných programovacích jazyků v simulaci. Simulační systémy pro modelování spojitých systémů: metody popisu, numerické metody, systémy popsané parciálními diferenciálními rovnicemi. Systémy hromadné obsluhy a jejich simulační modely. Modely číslicových systémů a odpovídající simulační metody. Paralelní a distribuovaná simulace. Objektově orientovaná simulace. Znalostní simulace. Využití fuzzy logiky v simulaci. Verifikace simulačních modelů. Řízení simulačních experimentů, vyhodnocování výsledků simulace. Příklady simulačních modelů.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 9 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Základy teorie související s modelováním. Pochopení principu implementace simulačních nástrojů. Znalost simulačních technik pro různé třídy simulačních úloh. Vytváření heterogenních modelů.

Cíle předmětu

Cílem je seznámit studenty s principy simulačních nástrojů a technik vhodných pro modelování a simulaci různých typů dynamických systémů.

Literatura studijní

 • Fishwick P.: Simulation Model Design and Execution, PrenticeHall, 1995
 • Law A., Kelton D.: Simulation Modelling and Analysis, McGraw-Hill, 1991
 • Soubor materiálů prezentovaných na přednáškách je dostupný na WWW.
 • Didier H. Besset: Object-Oriented Implementation of Numerical Methods: An Introduction with Java & Smalltalk, Morgan Kaufmann, 2000
 • Bernard P. Zeigler, Herbert Praehofer, Tag Gon Kim:Theory of Modeling and Simulation: Integrating Discrete Event and Continuous Complex Dynamic Systems, Academic Press, 2000

Literatura referenční

 • Fishwick P.: Simulation Model Design and Execution, PrenticeHall, 1995
 • Law A., Kelton D.: Simulation Modelling and Analysis, McGraw-Hill, 1991

Osnova přednášek

 • Úvod. Třídy úloh řešitelných simulačními metodami. Teorie dynamických systémů.
 • Simulační systémy a jejich klasifikace. Principy implementace simulačních systémů. Využití obecných programovacích jazyků v simulaci.
 • Algoritmy pro řízení simulace.
 • Spojitá simulace: numerické integrační metody, tuhé systémy, algebraické smyčky, prostorové systémy.
 • Diskrétní simulace: implementace událostí a procesů, kvaziparalelní zpracování.
 • Kombinovaná simulace: stavové události, synchronizace spojité a diskrétní části.
 • Speciální a pokročilé simulační přístupy: Modelování systémů popsaných parciálními diferenciálními rovnicemi. Úvod do analýzy citlivosti systému na parametry.
 • Modely číslicových systémů a odpovídající simulační metody. Kvalitativní simulace. Modelování neurčitosti, využití fuzzy logiky v simulaci. Znalostní simulace, optimalizační metody.
 • Paralelní a distribuovaná simulace.
 • Moderní metody vizualizace výsledků simulace. Uživatelská rozhraní simulačních systémů a modelů.
 • Simulace pro virtuální realitu.
 • Teoretické přístupy k verifikaci/validaci simulačních modelů. Vyhodnocování výsledků simulace.
 • Využití umělé inteligence v simulaci. Příklady heterogenních simulačních modelů.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Samostatné řešení netriviálního simulačního problému, případně rozšíření zadaného simulačního nástroje o nové možnosti modelování.
Nahoru