Detail předmětu

Zahraniční odborná praxe

ZPX Ak. rok 2007/2008 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Garant předmětu

Jazyk výuky

anglický

Zakončení

zápočet

Rozsah

Zajišťuje ústav

Podmínky zápočtu

http://www.fit.vutbr.cz/info/vyhlasky/2007/vp09-071101.pdf
Studijní pobyt na zahraniční universitě (mimo Slovenskou republiku) spojený se studiem předmětů v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině, popřípade v němčině nebo francouzštině), popřípadě s vypracováním projektů, například SEP, DIP, ISP nebo IBP v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině). Za studijní pobyt se může považovat i prázdninová praxe u odborné firmy v zahraničí, která byla delší než 6 souvislých týdnů bez dojíždění do ČR.

Zápočet se uděluje na základě prokázaného pobytu na zahraniční universitě a odevzdání zprávy (asi "1 A4" garantovi ZPX) o aktivitách na zahraniční universitě včetně vyhodnocení přínosu pobytu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru