Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Profesní angličtina 2

PA2 Ak. rok 2007/2008 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Standardní předmět angličtiny pro středně pokročilé studenty zaměřený na obecnou i specializovanou angličtinu. Předmět je založen na integrovaném přístupu, materiály jsou vybírány tématicky se zaměřením na komunikativní a společenské dovednosti, přičemž gramatika je vysvětlována na konkrétních příkladech použití. Jsou rozvíjeny dovednosti v četbě, poslechu, psaní a mluvení. Dochází k velkému nárůstu slovní zásoby jak technického tak manažerského rázu s důrazem na její aktivní využití v praxi.

Garant předmětu

Sedláček Pavel, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

13 hod. přednášky, 13 hod. cvičení

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Cvičící

Sedláček Pavel, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Být schopen hovořit o tématech uvedených v učebnici gramaticky správně (s určitou chybovou tolerancí). Být schopen užívat podle potřeby základní techniky čtení ("skimming", "scanning", výběr relevantních informací, detailní porozumění). Rozumět anglicky vedené hodině a instrukcím, být schopen si dělat poznámky na základě poslechu. V rámci písemného vyjadřování být schopný formální i neformální korespondence, poslání faxu, vyplnění formuláře, obchodní komunikace a popisu osoby a místa. Zvládnout další část odborné slovní zásoby a schopnost porozumět gramatické konstrukci složité věty i vztahům mezi větami.

Cíle předmětu

Nárůst slovní zásoby studentů. Prohloubení gramatických znalostí. Další rozvoj čtyř základních dovedností: mluvení, čtení, poslech a psaní. Rozšíření znalostí běžných konverzačních obratů mluvené angličtiny. Práce s technickými texty. Důraz na rozvoj komunikativních schopností.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni kvalitního středoškolského studia angličtiny, nebo znalosti na úrovni "středně pokročilí" (zkouška z předmětů JH3, IH3 nebo BAN4).

Literatura studijní

 • Taylor, L.: International Express Intermediate. New edition. Student's Book. OUP, 2002.
 • Glendinning, E.H., McEwan, J.: Information Technology. OUP, 2002.
 • Business Vocabulary In Use. OUP, 2001.

Literatura referenční

 • Taylor, L.: International Express Intermediate. New edition. Student's Book. OUP, 2002.
 • Glendinning, E.H., McEwan, J.: Information Technology. OUP, 2002.
 • Business Vocabulary In Use. OUP, 2001.

Osnova numerických cvičení

 1. Seznamovací fráze a pozdravy. "Present Simple" a "Continuous", stavová a dějová slovesa. Poslech: Uvítání hosta.
 2. Rozvoj slovní zásoby zaměřený na synonyma a předpony, "Past Simple" a "Past Perfect", otázky na předmět a podmět.
 3. Fráze: Telefonování, sjednání a zrušení schůzky. Slovní zásoba: Přídavná jména vyjadřující osobní postoje a kvality.
 4. Odborný text: Současný vývoj IT. Fráze: vyjádření názoru, souhlasu a nesouhlasu, účast na diskusi či jednání.
 5. Čtení: Text popisující současné trendy ve společnosti. Gramatika: "Present Simple" a "Present Continuous", "Past Simple", příslovce.
 6. Fráze: žádosti a návrhy. Slovní zásoba: ceny a náklady. Gramatika: Modální slovesa.
 7. Příprava přednášky a prezentace. Psaní "e-mailů".
 8. Slovní zásoba týkající se zaměstnání. Odborný text: Zabezpečení dat.
 9. Čtení a poslech: Získání ideálního zaměstnání. Slovní zásoba: propagace výrobků.
 10. Obchodní korespondence. Gramatika: "Past Simple", "Past Continuous", "Past Perfect".
 11. Odborný text: Bezpečný přenos dat. Slovní zásoba: Profesní rozvoj.
 12. Čtení: Text týkající se financí a běžných bankovních operací. Fráze: Zanechávání vzkazů na telefonním záznamníku.
 13. Semestrální test.

Kontrolovaná výuka

Aktivní účast ve výuce, semestrální test (20 - 40 bodů), závěrečná zkouška (30 - 60 bodů).

Podmínky zápočtu

Aktivní účast ve výuce, semestrální test hodnocený alespoň na 50%, tj. se ziskem alespoň 20 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru