Detail předmětu

Profesní angličtina 2

PA2 Ak. rok 2007/2008 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Standardní předmět angličtiny pro středně pokročilé studenty zaměřený na obecnou i specializovanou angličtinu. Předmět je založen na integrovaném přístupu, materiály jsou vybírány tématicky se zaměřením na komunikativní a společenské dovednosti, přičemž gramatika je vysvětlována na konkrétních příkladech použití. Jsou rozvíjeny dovednosti v četbě, poslechu, psaní a mluvení. Dochází k velkému nárůstu slovní zásoby jak technického tak manažerského rázu s důrazem na její aktivní využití v praxi.

Garant předmětu

Sedláček Pavel, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

13 hod. přednášky, 13 hod. cvičení

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Ústav jazyků (UJAZ FEKT VUT)

Cvičící

Sedláček Pavel, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Být schopen hovořit o tématech uvedených v učebnici gramaticky správně (s určitou chybovou tolerancí). Být schopen užívat podle potřeby základní techniky čtení ("skimming", "scanning", výběr relevantních informací, detailní porozumění). Rozumět anglicky vedené hodině a instrukcím, být schopen si dělat poznámky na základě poslechu. V rámci písemného vyjadřování být schopný formální i neformální korespondence, poslání faxu, vyplnění formuláře, obchodní komunikace a popisu osoby a místa. Zvládnout další část odborné slovní zásoby a schopnost porozumět gramatické konstrukci složité věty i vztahům mezi větami.

Cíle předmětu

Nárůst slovní zásoby studentů. Prohloubení gramatických znalostí. Další rozvoj čtyř základních dovedností: mluvení, čtení, poslech a psaní. Rozšíření znalostí běžných konverzačních obratů mluvené angličtiny. Práce s technickými texty. Důraz na rozvoj komunikativních schopností.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni kvalitního středoškolského studia angličtiny, nebo znalosti na úrovni "středně pokročilí" (zkouška z předmětů JH3, IH3 nebo BAN4).

Literatura studijní

 • Taylor, L.: International Express Intermediate. New edition. Student's Book. OUP, 2002.
 • Glendinning, E.H., McEwan, J.: Information Technology. OUP, 2002.
 • Business Vocabulary In Use. OUP, 2001.

Literatura referenční

 • Taylor, L.: International Express Intermediate. New edition. Student's Book. OUP, 2002.
 • Glendinning, E.H., McEwan, J.: Information Technology. OUP, 2002.
 • Business Vocabulary In Use. OUP, 2001.

Osnova numerických cvičení

 1. Seznamovací fráze a pozdravy. "Present Simple" a "Continuous", stavová a dějová slovesa. Poslech: Uvítání hosta.
 2. Rozvoj slovní zásoby zaměřený na synonyma a předpony, "Past Simple" a "Past Perfect", otázky na předmět a podmět.
 3. Fráze: Telefonování, sjednání a zrušení schůzky. Slovní zásoba: Přídavná jména vyjadřující osobní postoje a kvality.
 4. Odborný text: Současný vývoj IT. Fráze: vyjádření názoru, souhlasu a nesouhlasu, účast na diskusi či jednání.
 5. Čtení: Text popisující současné trendy ve společnosti. Gramatika: "Present Simple" a "Present Continuous", "Past Simple", příslovce.
 6. Fráze: žádosti a návrhy. Slovní zásoba: ceny a náklady. Gramatika: Modální slovesa.
 7. Příprava přednášky a prezentace. Psaní "e-mailů".
 8. Slovní zásoba týkající se zaměstnání. Odborný text: Zabezpečení dat.
 9. Čtení a poslech: Získání ideálního zaměstnání. Slovní zásoba: propagace výrobků.
 10. Obchodní korespondence. Gramatika: "Past Simple", "Past Continuous", "Past Perfect".
 11. Odborný text: Bezpečný přenos dat. Slovní zásoba: Profesní rozvoj.
 12. Čtení: Text týkající se financí a běžných bankovních operací. Fráze: Zanechávání vzkazů na telefonním záznamníku.
 13. Semestrální test.

Kontrolovaná výuka

Aktivní účast ve výuce, semestrální test (20 - 40 bodů), závěrečná zkouška (30 - 60 bodů).

Podmínky zápočtu

Aktivní účast ve výuce, semestrální test hodnocený alespoň na 50%, tj. se ziskem alespoň 20 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru