Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Systémy odolné proti poruchám

SOD Ak. rok 2003/2004 letní semestr

Principy odolnosti, struktury, techniky. Kódy pro zabezpečení a opravu informace. Konečná tělesa. Cyklické kódy, Fireovy kódy, BCH a RS. Konvoluční kódy. Modelování, odhady a řízení spolehlivosti. Bezpečné systémy. Architektura odolných systémů. Odolnost na úrovni VLSI. Odolnost v jednotkách počítačů, v počítačových systémech a komunikačních sítích. Distribuované odolné systémy, odolnost programového vybavení.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky

Bodové hodnocení

100 zkouška

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Zvládnuté přístupy k vytváření odolnosti proti poruchám obvodovými a kódovými prostředky.

Cíle předmětu

Seznámit studenty s různými formami redundance a jejich využitím k vytvoření schopnosti počítačových systémů pracovat správně i za přítomnosti poruch nebo chyb v datech.

Literatura studijní

 • Hlavička J. - Racek S. - Golan P. - Blažek T.: Číslicové systémy odolné proti poruchám, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1992

Literatura referenční

 • Lin S. - Costello D.J.: Error Control Coding: Fundamentals and Applications, Prentice-Hall, 1983

Osnova přednášek

 • Principy odolnosti, struktury, techniky.
 • Kódy pro zabezpečení a opravu informace.
 • Konečná tělesa GF jejich konstrukce.
 • Cyklické kódy, Fireovy kódy, BCH a RS.
 • Konvoluční kódy.
 • Modelování, odhady a řízení spolehlivosti.
 • Bezpečné systémy.
 • Architektura odolných systémů.
 • Odolnost na úrovni VLSI.
 • Odolnost v jednotkách počítačů, v počítačových systémech a komunikačních sítích.
 • Distribuované odolné systémy, odolnost programového vybavení.

Osnova ostatní - projekty, práce

Zpracování vlastní tématické práce.

Kontrolovaná výuka

Zpracování projektu.
Nahoru