Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Teorie kategorií

TKD Ak. rok 2003/2004 letní semestr

Grafy a kategorie, algebraické struktury jako kategorie, konstrukce na kategoriích (podkategorie a duální kategorie), speciální typy objektů a morfismů, součiny a součty objektů, objekty přirozených čísel, deduktivní systémy, funktory a diagramy, funktorové kategorie, gramatiky a automaty, přirozené transformace, limity a kolimity, adjungované funktory, kartézsky uzavřené kategorie a typovaný lambda-kalkul, kartézsky uzavřená kategorie Scottových domainů.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky

Bodové hodnocení

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti budou obeznámeni se základními principy teorie kategorií a s možnostmi aplikací těchto principů v informatice. Získané vědomosti pak budou moci využít při řešení konkrétních problémů ve svojí specializaci.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy teorie kategorií z hlediska aplikací v informatice. Některé důležité konkrétní aplikace budou probrány podrobněji.

Literatura studijní

 • J. Adámek, Matematické struktury a kategorie, SNTL, Praha, 1982
 • B.C. Pierce, Basic Category Theory for Computer Scientists, The MIT Press, Cambridge, 1991
 • R.F.C. Walters, Categories and Computer Science, Cambridge Univ. Press, 1991

Literatura referenční

 • M. Barr, Ch. Wells: Category Theory for Computing Science, Prentice Hall, New York, 1990
 • B.C. Pierce: Basic Category Theory for Computer Scientists, The MIT Press, Cambridge, 1991
 • R.F.C. Walters, Categories and Computer Science, Cambridge Univ. Press, 1991

Osnova přednášek

 • Grafy a kategorie
 • Algebraické struktury jako kategorie
 • Konstrukce na kategoriích
 • Vlastnosti objektů a morfismů
 • Součiny a součty objektů
 • Objekty přirozených čísel a deduktivní systémy
 • Funktory a diagramy
 • Funktorové kategorie, gramatiky a automaty
 • Přirozené transformace
 • Limity a kolimity
 • Adjungované funktory
 • Kartézsky uzavřené kategorie a typovaný lambda-kalkul
 • Kartézsky uzavřená kategorie Scottových domainů
Nahoru