Detail předmětu

Angličtina 4: středně pokročilí 2

BAN4 Ak. rok 2008/2009 zimní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Zakončovací předmět angličtiny pro středně pokročilé studenty zaměřený na obecnou i technickou angličtinu. Předmět je založen na integrovaném přístupu. Po gramatické části, která obsahuje různé komunikativní typy úkolů osvětlujících novou gramatiku, každá lekce zahrnuje úkoly pro četbu, poslech, psaní a mluvení. Dochází k dalšímu nárůstu slovní zásoby. Cílem práce s technickými texty je výuka jazyka, nikoliv výuka odborného obsahu textu.

Garant předmětu

Trávníček Jaroslav, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český, anglický

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

80 zkouška, 20 půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Ústav jazyků (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Být schopný hovořit o tématech uvedených v učebnici gramaticky správně (s určitou chybovou tolerancí). Být schopný užívat podle potřeby základní techniky čtení (skimming, scanning, výběr relevantních informací, detailní porozumění). Rozumět anglicky vedené hodině a instrukcím, být schopný si dělat poznámky na základě poslechu. V rámci písemného vyjadřování být schopný formální i neformální korespondence, poslání faxu, vypplnění formuláře, popisu osoby a místa. Zvládnout další část odborné slovní zásoby a schopnost porozumět gramatické konstrukci složité věty i vztahům mezi větami.

Cíle předmětu

Nárůst slovní zásoby studentů. Prohloubení gramatických znalostí. Další rozvoj čtyř základních dovedností: mluvení, čtení, poslech a psaní. Rozšíření znalostí běžných konverzačních obratů mluvené angličtiny. Práce s technickými texty.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Úspěšné absolvování předmětu BAN3 nebo zisk "nejméně 41 bod" při vstupním testu.

Literatura studijní

 • Taylor, L.: International Express Intermediate. New edition. Student's Book. OUP 2005.
 • Pro samostatnou domácí práci: http://www.feec.vutbr.cz/et

Literatura referenční

 • Taylor, L.: International Express Intermediate. New edition. Student's Book. OUP 2005.
 • Johnson, D.: General Engineering. English for Academic Purposes Series. Cassell Publishers Ltd, London, 1991.
 • Soars, L., Soars, J.: New Headway Intermediate (Student's Book, Teacher's Book, Workbook). Oxford University Press, 1996.

Osnova numerických cvičení

 1. Způsobová slovesa. Rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou.
 2. Nácvik prezentací. Čtení odborného textu: Outsourcing.
 3. Vyjádření budoucího času v angličtině. Ustálená slovní spojení.
 4. Přítomný čas průběhový a 'going to' pro vyjádření budoucí události. Komunikace v zaměstnání.
 5. Časové věty. Psaní e-mailů.
 6. První a druhá podmínková věta. Frázová slovesa.
 7. Předpřítomný čas prostý a průběhový. Popis zaměstnání, kariéra.
 8. Popis procesů. Správné kladení otázek.
 9. Třetí podmínková věta. Snadno zaměnitelná slova.
 10. Obchodní korespondence. Způsobové sloveso 'should' s minulým infinitivem.
 11. Nepřímá řeč. Ustálená slovní spojení.
 12. Technický text. Běžné fráze pro různé společenské situace.
 13. Semestrální test.

Průběžná kontrola studia

Testy "Stop and Check".

Podmínky zápočtu

Písemný test.
Nahoru