Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Návrh, správa a bezpečnost

NSB Ak. rok 2008/2009 letní semestr 5 kreditů

Bezpečnost počítačových sítí. Bezpečnost v operačních systémech. Autentizace, autorizace a účtování. Systémy IDS a IPS. Firewally a řízení provozu. Virtuální privátní sítě. Provoz a správa počítačových sítí. Provoz a správa aplikací. Zálohování. Monitorování síťových prvků a zátěže počítačových systémů. Kabelážní systémy. Návrh počítačových sítí. Pokročilé směrování.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 laboratoře

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti jsou schopni se orientovat v návrhu počítačových sítí a v rozšířených síťových službách.

Cíle předmětu

Seznámit s návrhem počítačových sítí, rozšířenými službami, se správou a zabezpečením počítačových systémů a sítí.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní orientace v počítačových sítích a operačních systémech.

Literatura studijní

 • Stallings, W.: Network Security Essentials, 3. vydání, Prentice Hall, 2007, ISBN 0-13-238033-1
 • Wayne, L.: Cisco Networking Academy Program CCNP 1-4, Cisco Press, 2004-2005, ISBN 1-58713-135-8, 1-58713-145-5, 1-58713-143-9, 1-58713-141-2
 • Oppenheimer, P.: Top-Down Network Design, 2. vydání, Cisco Press, 2004, ISBN 1-58705-152-4
 • Zwicky, E. D.: Building Internet Firewalls, 2. vydání, O'Reilly, 2000, ISBN 1-56592-871-7

Literatura referenční

 • Stallings, W.: Network Security Essentials, 3. vydání, Prentice Hall, 2007, ISBN 0-13-238033-1
 • Wayne, L.: Cisco Networking Academy Program CCNP 1-4, Cisco Press, 2004-2005, ISBN 1-58713-135-8, 1-58713-145-5, 1-58713-143-9, 1-58713-141-2
 • Oppenheimer, P.: Top-Down Network Design, 2. vydání, Cisco Press, 2004, ISBN 1-58705-152-4
 • Zwicky, E. D.: Building Internet Firewalls, 2. vydání, O'Reilly, 2000, ISBN 1-56592-871-7

Osnova přednášek

 • Úvod. Bezpečnost počítačových sítí.
 • Bezpečnost v operačních systémech.
 • Autentizace, autorizace a účtování.
 • Systémy IDS a IPS.
 • Firewally a řízení provozu.
 • Virtuální privátní sítě.
 • Provoz a správa počítačových sítí.
 • Provoz a správa aplikací.
 • Zálohování.
 • Monitorování síťových prvků a zátěže počítačových systémů.
 • Kabelážní systémy.
 • Návrh počítačových sítí.
 • Pokročilé směrování.

Průběžná kontrola studia

Práce v laboratoři (4 x 5 bodů) a průběžné testy (4 x 5 bodů).

Kontrolovaná výuka

Kontrolovanou výukou je účast na laboratorních cvičeních, test v laboratořích a závěrečná zkouška.

Podmínky zápočtu

Absolvování všech testů (4 testy za semestr), celkové hodnocení během semestru min. 20 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru