Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Pokročilá počítačová grafika

PGP Ak. rok 2008/2009 zimní semestr 5 kreditů

Reprezentace scény dynamické vizualizace, matematické a procedurální textury - generování, zobrazování a animace, zobrazování rozsáhlých scén v reálném čase, návrh a implementace animačního systému kloubových struktur, dynamika v počítačové animaci, animace měkkých objektů, animace mimiky a pohybu postav, speciální metody zobrazování ("nerealistické zobrazování").

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 zkouška, 10 půlsemestrální test, 40 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Navrátil Jan, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Zuzaňák Jiří, Ing. (UPGM FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí s moderními metodami počítačové animace a počítačové grafiky pro pohyblivé a rozsáhlé scény. Naučí se i praktické realizaci vybraných algoritmů formou práce na projektu.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti si procvičí týmovou práci na projektech, práci s literaturou a praktickou znalost jazyka C/C++.

Cíle předmětu

Seznámit se s moderními metodami počítačové animace a počítačové grafiky pro pohyblivé a rozsáhlé scény. Naučit se praktické realizaci vybraných algoritmů formou práce na projektu.

Prerekvizity

Literatura studijní

 • Moeller, T., Haines, E., Real-time Rendering, AK Peters, 1999, ISBN 1569911012

Literatura referenční

 • Moeller, T., Haines, E., Real-time Rendering, AK Peters, 1999, ISBN 1569911012
 • Sillion, F., Puech, C., Radiosity and Global Illumination, Morgan Kaufmann, 1994, ISBN:1558602771
 • Ebert, D., S. et al., Texturing and Modelling: A Procedural Approach, Academic Press, 1998, ISBN 0-12-228760-6 
 • Thalmann, N., M., Thalmann, D., Interactive Computer Animation, Prentice Hall, 1996, ISBN 0-13-518309-X

Osnova přednášek

 1. Úvod, omezení počítačové grafiky (slajdy Zemčík 23.9.2008)
 2. Rozsáhlé scény, level of detail (slajdy Kršek 30.9.2008)
 3. Zobrazování krajiny (slajdy Přibyl 7.10.2008)
 4. Shadery (slajdy Herout 14.10.2008)
 5. Optimalizace sledování paprsku (slajdy, program pray pro ray-tracing, další slajdy Zemčík 21.10.2008)
 6. Animace kloubních soustav, "motion capture" (Fědor, Illusion Softworks slajdydruhé slajdy Fědor, Illusion Softworks, 4.11.2008)
 7. Zobrazování scén s velkým rozsahem - HDR (slajdy a video), nerealistické zobrazování (slajdy Zemčík 11.11.2008)
 8. Haptic a stereozobrazení (Sochor, FI MU, 18.11.2008, POZOR: 13:00)
 9. Virtuání a rozšířená realita (slajdy Beran 25.11.2008)
 10. Radiační metody (slajdy Navrátil 2.12.2008)
 11. Přednáška pro nemoc odpadla
 12. Holografie, závěr (slajdy Zemčík 16.12.2008)

Témata přednášek jsou orientační a budou v průběhu semestru aktualizována.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Individuálně zadávané projekty.

Projekty mohou řešit jednotlivci nebo skupiny nejvýše o 3 osobách. V případě vypracování projektu skupinou je třeba při odevzdání projektu přesně popsat role řešitelů v projektu. Projekt se typicky hodnotí stejně pro členy skupiny, ale je vyhrazena i možnost individuální hodnocení uvnitř skupiny odlišit. Kvalitu a efektivnost řešení projektu testujte pomocí dobrovolníků, jejichž zpětné vazby citujte v dokumentaci. Je třeba odevzdat zdrojové texty, spustitelný projekt (jsou-li předmětem řešení), zprávu v rozsahu cca 3 stran A4 a provést demonstraci. Programovací jazyk Je C/C++, pokud je specifikováno v zadání nebo po dohodě s učitelem případně jiný. Individuální vlastní zadání jsou vítána. V případě, že o individuální zadání máte zájem, přihlaste se na variantu "Vlastní zadání" a pošlete e-mail s návrhem zadání - další postup bude individuální.


Odevzdání:

Odevzdání projektu bude probíhat elektronicky a bude doplněno povinnou demonstrací výsledků v termínech cvičení (ve stejné době kdy budete registrováni na cvičení). Na odevzdání v jiném termínu hodinu nebude brán zřetel a povede k získání 0b (ve výjimečných případech se lze domluvit individuálně). Pokud pracujete ve skupině, je třeba se dostavit v plném počtu řešitelů v hodině jednoho z nich. 

Demonstrace je povinná a je možná až po elektronickém odevzdání. Demonstraci si připravte na max. 5 minut (na kvalitu demonstrace bude kladen velký důraz).

Do IS se odevzdává jeden *.zip se zdrojovými soubory,prezentací a dokumentací (při odevzdání binárních souborů ztráta 1/2 získaných bodů), max. velikost 1MB.

Při odevzdání podobného řešení bude může být počet bodů krácen nebo rozdělen mezi podobná řešení. Vyučující může individuálně určit rozdělení bodů.

Zaměřte se především na: inovativnost (zajímavé, nové řešení), efektivitu (rychlé, přehledné rozhraní) nebo kvalitu (dobře provedené, snadno použitelné v praxi, přenosné) Vašeho řešení uživatelského rozhraní.

Pravidla vypracování projektů:

Studenti ve své práci musí pracovat samostatně a tvůrčím způsobem. Za porušení této zásady se považuje zejména reverzní inženýrství (disasebmling, dekompilace a podobné postupy), kopírování příkladů řešení, hotových řešení nebo obdobných podkladů, které jsou zveřejněny nebo jsou studentům jinak dostupné (jedná se o kopírování celých řešení nebo jejich tak velkých částí, že jejich okopírování vede k funkčně shodnému nebo velmi obdobnému řešení zadání), společná práce na zadání ve skupinách tak, že její výsledky jsou potom odevzdávány jako řešení jednotlivce (jednotlivců), pokud to není v zadání přímo požadováno nebo povoleno (diskuse ve skupině a/nebo společné řešení dílčích částí je povoleno).

Studenti se musí zdržet jednání, které je v rozporu s dobrými mravy a které by mohlo vést k obcházení skutečného způsobu "řešení" zadání v duchu těchto zadání jimi samotnými nebo jinými studenty.

Pokud student(i) poruší výše uvedená pravidla, může mu hodnocení projektu být sníženo až na 0 bodů.

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální test, individuální projekt.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru