Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Tělesná výchova

TVS Ak. rok 2008/2009 zimní semestr

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Tělesná výchova je na všech fakultách VUT v Brně organizována jako nepovinný předmět. Systém tělesné výchovy na VUT v Brně umožňuje všem studentům po dobu celého vysokoškolského studia (včetně studia doktorského) zapojení se do tělovýchovné a sportovní činnosti. Semestrální nabídku tělesné výchovy tvoří 38 sportovních specializací na 5 výkonnostních úrovních. Tělesná výchova je zahrnuta ve studijních programech jednotlivých fakult v rozsahu 2 hodiny cvičení týdně. Nedílnou součástí výukových programů jsou také zimní a letní kursy v rozsahu 30 hodin týdně.
Nad rámec studijních programů je pro všechny studenty připraven program sportovních aktivit na zkouškové období a bohatý kalendář sportovních soutěží a turnajů.
Nadstavbovou činnost v oblasti tělesné výchovy a sportu (rekreační i výkonnostní formy) zajišťuje celoročně Centrum sportovních aktivit (CESA) VUT v Brně ve spolupráci s Vysokoškolským sportovní klubem VUT v Brně (VSK VUT Brno).
V rámci celoživotního vzdělávání CESA VUT V BRNĚ organizuje školení, semináře, rekvalifikační kursy a kursy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vše s akreditací MŠMT ČR.

Garant předmětu

Tománková Karla, PhDr., CSc. (CESA VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet (písemná)

Rozsah

26 hod. projekty

Bodové hodnocení

Cíle předmětu

Ovlivnění tělesné zdatnosti a pohybové výkonnosti studentů VUT v Brně, upevnění jejich zdraví, prohloubení jejich vědomostí a zkušeností z oblasti tělesné kultury.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru