Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Sítě s vícevrstevným přepínáním (CCNP3)

CP3 Ak. rok 2009/2010 letní semestr 4 kredity

Předmět seznamuje studenty s konfigurací přepínačů na vrstvě L2 a L3, vytváření VLAN sítí. Obsahuje konfiguraci STP a RSTP, zabývá se zálohování zařízení a síťových zdrojů. Součástí kurzů je konfigurace přepínačů pro přenos napájení PoE, vytváření bezdrátových VLAN sítí. Předmět obsahuje techniky pro zabezpečení přepínačů.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

30 hod. laboratoře, 9 hod. projekty

Bodové hodnocení

40 půlsemestrální test, 40 laboratoře, 20 projekty

Zajišťuje ústav

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se naučí konfigurovat L2 a L3 přepínače, vytvářet VLAN sítě. Pochopí princip STP a RSTP. Naučí se vytvářet redundantní sítě se zálohování pomocí HSRP a GLBP. Dozví se o přenosu napájení přes Ethernet a konfiguraci přepínačů podporující PoE. Naučí se navrhovat a konfigurovat bezdrátové VLAN sítě. Budou implementovat zabezpečení portů přepínače proti známým útokům. Získané znalosti odpovídají požadavkům certifikační zkoušky Cisco 642-812 BCMSN.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se naučí pracovat s přepínaním v počítačových sítích. Vyzkouší si konfiguraci a zálohání přepínačů, nastavení pro přenos dat, hlasu i bezdrátové komunikace. Naučí se vytvářet redundantní a zabezpečené přepínané sítě.

Cíle předmětu

Vytváření sítí s vícevrstevným (L2,L3) přepínáním. VLAN sítě. Implementace protokolu STP a RSTP. Zálohování zdrojů HSRP, GLBP. Přenos napájení přes Ethernet (PoE) pro IP telefonii. Vytváření bezdrátových VLAN sítí. Zabezpečení přepínačů.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nutnou prerekvizitou pro registraci je absolování předmětu CC3, složení zkoušky CCNA 804-802 nebo úspěšné ukončení kurzu CCNA4 Exploration na jiné Cisco Akademii.

Literatura studijní

 • Přednáškové texty v angličtině.
 • Elektronické texty a příklady dostupné na portálu Academy Online.

Literatura referenční

Průběžná kontrola studia

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičení (max. 60 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností (max. 20 bodů)
 • Teoretický písemný test (max. 20 bodů)
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu musí  student vypracovat všechny modulové testy, praktickou i teoretickou zkoušku na min. 80%. 

Kontrolovaná výuka

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorní cvičení.
 • Vypracování všech modulových testů.

Podmínky zápočtu

 • Absolvování všech laboratorních cvičení.
 • Získání minimálně poloviny bodů z každé aktivity.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2, obor MBI, MBS, MMM, MPV, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-MGR-2, obor MMI, 2. ročník, povinně volitelný skupina S
 • Program IT-MGR-2, obor MSK, 1. ročník, povinně volitelný skupina C
Nahoru