Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Optimalizované a konvergentní sítě (CCNP4)

CP4 Ak. rok 2009/2010 letní semestr 4 kredity

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Předmět se zabývá problematikou zajišťování kvality služeb v počítačových sítích, vytváření politik pro správu a přenos dat, klasifikací paketů, vytvářením efektivních mechanismů pro rychlý a spolehlivý přenos. Praktickou část tvoří implementace technologie IP telefonie a zajištění kvality služeb pro bezdrátové sítě.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

30 hod. laboratoře, 9 hod. projekty

Bodové hodnocení

40 půlsemestrální test, 40 laboratoře, 20 projekty

Zajišťuje ústav

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí se způsobem přenosu hlasových služeb v počítačové síti. Naučí se navrhovat a konfigurovat sítě pro IP telefonii, definovat politiky pro klasifikaci paketů, seznámí se standardy 802.1q/p, MPLS Exp, NBAR. Porozumí technikám pro správu front a naučí se je prakticky implementovat. Seznámí se s integrovanými a diferencovanými službami v rámci kvality služeb. Naučí se implementovat QoS pro bezdrátové sítě. Porozumí způsobům zabezpečení bezdrátových sítí, zejména s konfiguací 802.1x, vytváření kryptovaného spojení, autentizaci WEP/WPA. Získané znalosti odpovídají požadavkům certifikační zkoušky Cisco 642-845 ONT.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se seznámí se způsoby optimalizace datových přenosů prostřednictvím kvality služeb a správy front. Prakticky budou implementovat různé techniky v oblasti přenosu hlasu a bezdrátových sítí. Naučí se zabezpečovat bezdrátové sítě.

Cíle předmětu

Předmět se zaměřuje na přenos hlasových služeb, zejména na specifikaci a implementaci kvality služeb a přenosových politik. Studenti se seznámí s praktickými způsoby klasifikace a značkování paketů, konfigurace politiky na zařízení, monitorování front. Konvergované sítě zahrnují datové přenosy, IP telefonie a kombinaci drátových a bezdrátových přenosů.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nutnou prerekvizitou pro registraci je absolování předmětu CC3, složení zkoušky CCNA 804-802 nebo úspěšné ukončení kurzu CCNA4 Exploration na jiné Cisco Akademii.

Literatura studijní

 • Přednáškové texty v angličtině.
 • Elektronické texty a příklady dostupné na portálu Academy Online.

Literatura referenční

A. Ranjbar: CCNP ONT Official Exam Certification Guide, Cisco Press, 2007.

Průběžná kontrola studia

 • Vypracování všech modulových testů s min. hodnocením 80%.
 • Zkouška z praktických dovedností - 40 bodů.
 • Závěrečný písemný test - 40 bodů.
 • Seminární práce a její prezentace - 20 bodů.

Kontrolovaná výuka

 • Povinná účast na laboratorních cvičení.
 • Vypracování všech modulových testů s hodnocením min. 80%.
 • Odevzdání a prezentace seminární práce.

Podmínky zápočtu

 • absolvování všech laboratorních cvičení
 • vypracování modulových  testů na min. 80%
 • odevzdání a prezentace seminární práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2, obor MBI, MBS, MMM, MPV, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-MGR-2, obor MMI, 2. ročník, povinně volitelný skupina S
 • Program IT-MGR-2, obor MSK, 2. ročník, povinně volitelný skupina M
Nahoru