Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Ekonomie informačních produktů

EIP Ak. rok 2009/2010 zimní semestr 5 kreditů

Předmět se zabývá popisem a modelováním ekonomických faktorů (trendy, intelektuální vlastnictví, oborové regulace a struktura informačních odvětví) podmiňujících úspěch nových výpočetních a komunikačních produktů.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška

Rozsah

26 hod. přednášky, 12 hod. cvičení, 14 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 20 půlsemestrální test, 20 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

 • Schopnost aplikace základních ekonomických principů do dnešní, neustále se měnící a rozvíjející se online ekonomiku.
 • Schopnost jasně definovat a formulovat e-commerce jako specifický trh zboží, a také identifikovat základní charakteristiky sféry e-commerce.
 • Schopnost identifikace nákladů na produkci informací a tržních struktur pro informační zboží.
 • Porozumění zákaznickým strategiím při výběru produktu, zejména ve vztahu k zabezpečení kvalitních podnětů a informací.
 • Schopnost aplikace ekonomických nástrojů za účelem kritického zhodnocení možností pro stanovení ceny a verzování informačního zboží, a také výběru vhodných technologií.
 • Schopnost rozpoznání toho, která odvětví průmyslu a produktů jsou subjekty k uzavřené a pozitivní zpětné vazbě. Seznámení se s dopady standardů na informační produkty a technologie.
 • Kritické zhodnocení efektů zhodnotit efekty a dopady současných i plánovaných vládních opatření na oblast IS/IT.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je výklad faktorů podmiňujících úspěch výpočetních a komunikačních produktů v návaznosti na sféru služeb založených na informačních technologiích v širším kontextu moderní mikroekonomické teorie. Stěžejní oblastí je aplikace standardních mikroekonomických analýz do neustále se rozvíjející a měnící oblasti informačních produktů a infrastruktury.

Literatura studijní

 • H. R. Varian. Microeconomic analysis. 1992. 978-039395735
 • C. Shapiro, H. R. Varian. Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy. 1998. 978-087584863
 • P. Bolton, M. Dewatripont. Contract Theory. 2005. 978-026202576
 • J. Laffont And D. Martimort. The Theory of Incentives: The Principal-Agent Model. 2002. 978-069109184
 • B. Salanie. The Economics of Contracts. 2005. 978-026219525
 • Veber, Jaromír - a kol.(2000): Management: Základy, prosperita, globalizace.
 • Varian, Hal R. (1998): Markets for Information Goods.
 • Downes, Larry - Mui, Chunka (1998): Unleashing the Killer App: Digital Strategies for Market Dominance

Literatura referenční

 • Macho-Stadler And J. D. Perez-Castrillo. An Introduction to the Economics of Information: Incentives and Contracts. 2001. 0-19-924325-5
 • C. Shapiro and Varian, H. (1999), Information Rules - A Strategic Guide to the Network   Economy, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.

Osnova přednášek

 1. Úvod - definice základních pojmů - IS/IT, informační zboží atp.
 2. Informační společnost - hlavní rysy, směry vývoje a trendy
 3. Business oblast, ekonomika a informační technologie
 4. Informační management a marketing
 5. Cena IT zboží
 6. Vytváření různých verzí informačního zboží
 7. Copyright, otázky autorských práv
 8. Uzamčení, náklady přechodu a jak tyto situace poznat
 9. Sítě, síťová ekonomika a pozitivní zpětná vazba
 10. Standardy a kompatibilita - kooperace
 11. Ekonomika standardů v informačních sítích
 12. Válka standardů
 13. Regulace, zákony a politiky - Microsoft vs. USDOJ
 14. Závěrečné shrnutí a zhodnocení základních aspektů oblasti managementu a ekonomie informačních produktů, debata seminárních prací.

Průběžná kontrola studia

Projekt (20 bodů)
Půlsemestrální test (20 bodů)
Závěrečná zkouška (60 bodů)

Kontrolovaná výuka

Účast na přednáškách v tomto předmětu není kontrolována. Znalosti studentů jsou ověřovány vypracováním projektu, půlsemestrální a závěrečnou zkouškou. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru