Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Databázové systémy

IDS Ak. rok 2006/2007 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Základní pojmy databázových systémů (DBS). Návrh relační databáze z konceptuálního modelu. Teorie relačního modelu dat. Jazyk SQL. Normalizace schématu databáze a její využití při návrhu relační databáze. Organizace dat na interní úrovni. Transakční zpracování. Základy činností administrátora databáze: bezpečnost a integrita dat, zotavení po poruchách, optimalizace výkonnosti. Architektury DBS: klient/server, vícevrstvé architektury, distribuované DBS. Trendy v rozvoji databázových technologií. Řešení databázové aplikace s využitím moderního vývojového a databázového prostředí.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 zkouška, 15 půlsemestrální test, 35 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Bartík Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Ráb Jaroslav, Ing. (UIFS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student je schopen vytvářet konceptuální modely aplikační domény pro databázové aplikace. Umí vytvářet databázové aplikace pro relační databáze, zná standardní jazyk relačních databázových systémů SQL a má zkušenosti s některým integrovaným vývojovým prostředím pro vývoj databázových aplikací. Získá základní dovednosti vyžadované od správce databázového systému jako je vytváření uživatelských účtů, přidělování přístupových práv, ladění výkonnosti. Zná základní principy fungování systému řízení relační báze dat při transakčním zpracování, řízení souběžnosti a zotavení. Student se seznámí se základními odbornými termíny předmětu v jazyce anglickém.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Student se naučí formou projektu analyzovat problém v malém týmu a samostatně navrhovat a implementovat řešení problému. Naučí se obhajovat jak dílčí tak konečné výsledky projektu.

Cíle předmětu

Zvládnutí základů teorie relačních databázových systémů a získání praktických dovedností s použitím databázových technologií na úrovni potřebné pro návrh databáze, tvorbu databázových aplikací a správu databázových systémů.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Množiny, relace, zobrazení. Základní pojmy teorie grafů. Základy hašování, vyhledávací stromy. Základní kroky vývoje programových systémů. Základy programování a datového modelování.

Literatura studijní

 • Zendulka, J.: Databázové systémy. Přednášky v elektronické podobě.
 • Pokorný, J.: Dotazovací jazyky. Science, Veletiny, 1994, 226 s.
 • Pokorný, J.: Databázová abeceda. Science, Veletiny, 1998, 234 s.

Literatura referenční

 • Silberschatz, A., Korth H.F., Sudarshan, S.: Database System Concepts. Fourth Edition. McGraw-Hill. 2002, 1064 s.
 • On-line nápověda a dokumentace prostředí Oracle a Gupta.

Osnova přednášek

  1. Základní pojmy databázových systému.
  2. Transformace konceptuálního modelu na schéma relační databáze.
  3. Základy relačního modelu dat.
  4. Jazyk SQL - definice dat, příkaz SELECT (základy).
  5. Jazyk SQL - příkaz SELECT (rozšíření), další příkazy pro manipulaci s daty. Systémový katalog.
  6. Jazyk SQL - hostitelská verze jazyka, kurzor, dynamický SQL. Dotazování příkladem (QBE).
  7. Základy programování v systémech používaných k řešení projektu (v současnosti Oracle a Gupta).
  8. Základy normalizace schématu databáze.
  9. Organizace dat na interní úrovni - indexování a hašování.
  10. Architektura klient/server a vícevrstvé architektury, rozložení zátěže - uložené procedury a triggery.
  11. Transakční zpracování - zotavení, řízení souběžnosti.
  12. Úvod do správy databází - bezpečnost dat, ladění výkonnosti(optimalizace dotazu).
  13. Přístup k databázím z WWW, vývojové trendy v databázových technologiích.

Osnova numerických cvičení

  1. Demonstrační cvičeni tvorby databázové aplikace v obou používaných vývojových a databázových prostředích (v současnosti Oracle a Gupta).
  2. Vytvoření databáze Oracle a SQL Base
  3. Tvorba obrazovkových formulářů v prostředí Oracle Developer a SQL Windows.
  4. Tvorba tiskových sestav v prostředí Oracle Developer a SQL Windows
  5. Uložené procedury a databázové triggery v prostředí Oracle a SQL Base, volání uložených procedur z klientské části aplikace.

Osnova ostatní - projekty, práce

  1. Prezentace konceptuálního modelu (ERD nebo diagram tříd) a modelu funkčních požadavků (DFD nebo UC) pro zadanou aplikaci (pokračování projektu z předmětu Úvod do softwarového inženýrství).
  2. Realizace databázové aplikace v jednom ze dvou vývojových a databázových prostředí.

Průběžná kontrola studia

 • Obhajoba modelů analýzy požadavků - 5 bodů
 • Návrh databáze - 6 bodů
 • Půlsemestrální písemná zkouška - 14 bodů
 • Hodnocený projekt s obhajobou - 25 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 50 bodů
 • Podmínka zápočtu: absolvování půlsemestrální písemné zkoušky, prezentace a obhajoba obou projekt; v předepsaných termínech, min. 25 bodů získaných v průběhu semestru

Kontrolovaná výuka

Polosemestrální písemná zkouška, vypracování a prezentace/obhajoba projektů v předepsaných termínech.

Podmínky zápočtu

Udělení zápočtu je podmíněno prezentací a obhajobou obou projektů v předepsaných termínech a ziskem min. 25 bodů v průběhu semestru.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, povinný
Nahoru