Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Architektura procesorů

ACH Ak. rok 2009/2010 zimní semestr 5 kreditů

Předmět pokrývá architekturu univerzálních i specializovaných procesorů. Paralelismus na úrovni instrukcí (ILP) je studován na procesorech skalárních, superskalárních a VLIW. Dále jsou probrány procesory s vláknovým paralelismem (TLP). Datový paralelismus je ilustrován na zpracování stylem SIMD a na vektorových procesorech. Hlavním typem specializovaných procesorů jsou grafické, signálové a multimediální procesory. Probírají se základní techniky paralelizace a řetězení zpracování grafických a multimediálních operací. Probírají se rovněž základní kompresní techniky pro obrazová data.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 10 půlsemestrální test, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Přehled mikroarchitektury procesorů a jejich trendů, dovednost porovnat procesory a simulovat vhodnými nástroji vliv změn v jejich architektuře. Znalosti o architektuře a obvodové podpoře zpracování grafických a multimediálních signálů, jejích kódování a komprese.

Cíle předmětu

Seznámit se s architekturou nejnovějších procesorů pracujících s paralelismem na úrovni instrukcí či vláken. Ujasnit si úlohu překladače a jeho spolupráci s procesorem. Získat schopnost orientovat se v nabídce mikroprocesorů, dovést je hodnotit a porovnávat. Dále se seznámit s architekturou grafických, signálových  a multimediálních procesorů. Zvládnout základní principy snižování příkonu procesorů, komprese textur, mapovacích algoritmů pro multiprocesory a procesorů se zpracováním toků.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Architektura počítače typu von Neumann, hierarchická organizace paměťového systému, základy mikroprogramování, programování v JSI, činnost a funkce kompilátoru

Literatura studijní

 • Dvořák, V., Drábek, V.: Architektura procesorů. VUTIUM, Brno, 1999, 303 s., ISBN 80-214-1458-8.

Literatura referenční

 • Hennessy, J.L., Patterson, D.A.: Computer Architecture - A Quantitative Approach. 4. vydání, Morgan Kaufman Publishers, Inc., 2006, 1136 s., ISBN 1-55860-596-7. 
 • Rao, K.R., Hwang, J.J.: Techniques and Standards for Image, Video, and Audio Coding, Prentice Hall, 1996, 563 s., ISBN 0-13-309907-5. 
 • Crowley, P. et al.: Network Processor Design. Morgan Kaufman Publ., 2003, 338 s., ISBN 1-55860-875-3.

Osnova přednášek

 • Skalární procesory. Zřetězené zpracování instrukcí a instrukční závislosti. Architektura typického procesoru.
 • Řetězové zpracování s asistencí kompilátoru. Superskalární CPU. Dynamické plánování instrukcí, predikce skoků.
 • Pokročilé techniky superskalárního zpracování. Příklady procesorů.
 • Procesory VLIW, hw podpora sw řetězení, predikace. Binární překlad.
 • Datový paralelismus: vektorové procesory a zpracování stylem SIMD.
 • Paralelismus na úrovni vláken, multivláknové procesory.
 • Síťové procesory.
 • Grafické procesory.
 • Signálové procesory
 • Techniky komprese textur a mapování pro multiprocesory. 
 • Nízkopříkonové procesory.
 • Multimediální procesory.
 • Procesory se zpracováním toků.

Osnova numerických cvičení

Numerická cvičení u předmětu nejsou plánována.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Superskalární technika zpracování instrukcí (simulátor SuperScalar)
 • Predikce výkonnosti vektorového procesoru při řešení konkrétní úlohy.
 • Individuální zadání projektu.

 

Průběžná kontrola studia

Vyhodnocení třech malých projektů v rozsahu 4 hodin každý, půlsemestrální písemka.

Podmínky zápočtu

Získání 20 ze 40 bodů za projekty a půlsemestrální písemku.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru