Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Obchodní angličtina pro středně pokročilé

AOA Ak. rok 2009/2010 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Předmět je zaměřen na jazykové dovednosti a výrazové prostředky používané v obchodní angličtině a v pracovním procesu, zejména na organizaci firmy, jednotlivé funkce, žádost o místo a interview, výrobky a služby a výrobní procesy, prodej a objednávky, stížnosti, finanční záležitosti, problémy s platbami, komunikaci s obchodními partnery, například telefonování, korespondenci, vyjednávání, schůze a prezentaci firmy a jejích výrobků a služeb. Studenti budou pracovat s prezenčně zapůjčenými učebnicemi.

Garant předmětu

Malíková Dagmar, PhDr. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se naučí komunikovat v situacích, se kterými se setkají v praxi, například telefonovat, psát obchodní dopisy, vyjadřovat se o finančních záležitostech, výrobě, propagaci a prodeji a prezentovat firmu, její výrobky a služby.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je osvojení výrazových prostředků a základních dovedností pro různé situace v zaměstnání a obchodu, zejména v souvislosti s organizací firmy, výrobou, propagací, prodejem a finančními záležitostmi, komunikaci se spolupracovníky a obchodními partnery.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni středně pokročilé, ukončený předmět BAN4 v bakalářském studiu.

Literatura studijní

  • S. Sweeney: English for Business Communicatiion, C.U.P., 2003.
  • l. Jones: Working in English, C.U.P., 2001.
  • B. Mascull: Business Vocabulary in Use, C.U.P., 2002.
  • A. Ashley: Commercial Correspondence, O.U.P., 2003.
  • I. Mackenzie: Financial English, Language Teaching Publications, Hove, England, 1996.

Průběžná kontrola studia

  • Zápočet: maximální počet bodů je 40, z toho 20 bodů za test a 20 bodů za poslech.
  • Zkouška je kombinovaná: Celkem až 60 bodů (až 30 bodů za písemnou část a až 30 bodů za ústní část).

Kontrolovaná výuka

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Podmínky zápočtu

Účast ve výuce, plnění zadaných úkolů a získání nejméně 20 bodů za bodované aktivity v semestru.
Nahoru