Detail předmětu

Ekologie a technika

EKT Ak. rok 2009/2010 letní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Jednou z nepostradatelných skutečností pro život člověka na Zemi je životu příznivé a život umožňující životní prostředí. Již od počátku rozmnožování člověka jako druhu na Zemi je možno pozorovat hluboké zásahy do ekosystémů, které nabývají na závažnosti takřka se čtvercem růstu možností a uplatňování techniky. V oblasti ekologických studií a postojů však panuje nepřehledná situace střetajících se hledisek, metod výzkumu a zájmů. Více než kde jinde je zde proto nutno dosáhnout přiměřeného odborného a kvalifikovaného vhledu.
Společenskovědní předmět zařazený do programu na základě Rozhodnutí rektora VUT 03/2004.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. cvičení

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Zvýšení kompetence o ekologické kriterium technologický procesů a ekonomických projektů, schopnost komunikace a argumentace v otázkách enviromentálních.

Cíle předmětu

Poukázat na kořeny ekologických problémů, ukázat souvislost mezi ethosem, ekologií a technikou, zvýšit kvalifikovanost profesního rozhodování o ekologický aspekt.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nejsou vyžadovány žádné prerekvizitní znalosti.

Literatura studijní

Přednášející doporučí studentům k prostudování vybraná pojednání a články ve filosoficky a hospodářsky orientovaných časopisech.

Osnova přednášek

 • Původ a vývoj ekologického uvědomění.
 • Ekosféra, biosféra, sociosféra.
 • Postavení člověka ve světě v různých náboženských a světonázorových soustavách.
 • Reálná a nereálná východiska ekologických stanovisek.
 • Hledání paradigmat globálního ekologického ethosu pro Zemi.
 • Problém hodnot a životních stylů.
 • Specifické ekologické problémy zemědělství.
 • Problém obnovitelných a neobnovitelných zdrojů, recyklace, odpady a znečišťující látky.
 • Vize trvale udržitelného rozvoje.

Podmínky zápočtu

 • 70 % účast na přednáškách.
 • Vypracování a odevzdání písemného pojednání na zadané ekologické téma.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru