Detail předmětu

Typografie a publikování

ITY Ak. rok 2009/2010 letní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

Studenti se seznámí s obecnými typografickými zásadami a s nástroji pro vytváření dokumentů. Speciální pozornost bude věnována systému LaTeX pro profesionální sazbu dokumentů a publikací. Probíraná látka bude rozdělena do šesti dvouhodinových přednášek, které se budou konat jednou za čtrnáct dnů. Získané vědomosti si studenti procvičí v rámci pěti projektů v LaTeXu. V zápočtovém týdnu budou znalosti studentů prověřeny závěrečným testem.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

13 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

30 půlsemestrální test, 70 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Gach Marek, Ing. (UITS FIT VUT)
Martinek David, Ing. (UIFS FIT VUT)
Rozman Jaroslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti si osvojí základní zásady typografie a naučí se vytvářet dokumenty v systému LaTeX.

Cíle předmětu

Pochopit obecné typografické zásady a principy. Seznámit se s nástroji pro vytváření dokumentů s vysokou typografickou úrovní. Naučit se pracovat se systémem LaTeX pro profesionální sazbu dokumentů a publikací.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Textové editory, jazyk HTML.

Literatura studijní

 • Rybička, J. LaTeX pro začátečníky, 3. vydání. Konvoj, Brno, 2003. ISBN 80-7302-049-1.
 • Kolektiv autorů. Jak publikovat na počítači, SCIENCE, Velentiny, 1996. ISBN 80-901475-77.

Literatura referenční

 • Rybička, J. LaTeX pro začátečníky, 2. vydání. Konvoj, Brno, 1999. ISBN 80-85615-74-6.
 • Kolektiv autorů. Jak publikovat na počítači, SCIENCE, Velentiny, 1996. ISBN 80-901475-77.

Osnova přednášek

 1. Cíle a struktura předmětu, obecné typografické zásady, přehled nástrojů pro zpracování dokumentů.
 2. Úvod do systému LaTeX - filozofie, software, hladká a smíšená sazba, sazba odstavců.
 3. Sazba dokumentů  - obecná pravidla pro strukturování publikací, příkazy pro členění dokumentů, vkládání tabulek a obrázků v LaTeXu.
 4. Sazba matematických výrazů v LaTeXu.
 5. Normy pro bibliografické citace, způsoby vkládání bibliografických citací do dokumentů v LaTeXu.
 6. Zásady pro tvorbu prezentací, nástroje pro tvorbu prezentací v LaTeXu.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Hladká a smíšená sazba (10 bodů)
 2. Sazba dokumentů (15 bodů)
 3. Sazba matematických výrazů (15 bodů)
 4. Bibliografické citace (15 bodů)
 5. Tvorba prezentací (15 bodů)

Průběžná kontrola studia

 • 5 projektů (70 bodů)
 • závěrečný test (30 bodů)

Kontrolovaná výuka

Účast na přednáškách v tomto předmětu není kontrolována. Znalosti studentů jsou ověřovány vypracováním projektů a závěrečným testem.

Podmínky zápočtu

V průběhu semestru lze získat body za samostatně vypracovávané projekty a na konci semestru za závěrečný test. Pro udělení zápočtu je nutné získat minimálně 50 bodů. Klasifikace je dle standardní stupnice ECTS.

Pokud bude odhalena nedovolená spolupráce na projektech nebo podvod u závěrečné písemné práce, klasifikovaný zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru